Cím: 1111 Budapest, Stoczek u. 2.
 St. épület, 1. emelet 110

 E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 Telefon: (36-1) 463-1013

mechatronika

kozut

vasut

legi

Kompetenciák
 

vasut

Ipari munkák

oktatas

>
Oktatás

vasut

Kutatás

Ösztöndíj pályázat hallgatóknak a 2019/2020 tanév tavaszi félévére

 

Pályázati Felhívás

Pályázati adatlap

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 37. § alapján.

Előzmények: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, valamint a Széchenyi István Egyetem pályázatot nyert el „Tehetséggondozás és kutatói utánpótlás fejlesztése autonóm járműirányítási technológiák területén” címmel. Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00001 projekt keretében.

A projekt keretében háromféle feladatkörben, ezeken belül több témakörben hirdetünk ösztöndíjat:

  1. Hallgatói kutatási feladatok
  2. Hallgatói tananyagfejlesztési feladatok
  3. Szakmai program szervezési feladatok

A választható témakörök ismertetését a dokumentum végén található melléklet tartalmazza.

Célkitűzés: A BME részéről a pályázat meghatározó célkitűzése az autonóm járművek és elektromobilitással kapcsolatos kutatások végzése. Az elnyert pályázat lehetőséget ad arra, hogy a kutatásokban BSc és MSc hallgatók, valamint doktoranduszok is részt vehessenek és a pályázat keretében ösztöndíjban részesüljenek.

A pályázás módja: Az ösztöndíjra egyénileg, a webes pályázati adatlap (https://forms.gle/e5nreFU2qkpVmVf66) kitöltésével lehet pályázni. A pályázat benyújtásának határideje 2020. január 24. 12:00 óra.

A pályázat benyújtásához a felsorolt témák témavezetőjétől szakmai ajánlás szükséges, melyet nem kell külön csatolni, azt az értékelés során a témavezető adja meg.

A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felelős.

Az ösztöndíj időtartama: 2020. február 1. – 2020. augusztus 31. (odaítélt időtartam lehet 3-6 hónap)

Az ösztöndíj összege: 40.000 Ft/hó – 200.000 Ft/hó  

A pályázók köre: BME-n alap-, mester- vagy PhD képzésben részvevő, a 2019/2020 II. félévben aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók.

A pályázó feladata:

-          Kutatási feladat esetén: Kutatás a választott témában a témavezető és a kijelölt mesteroktató (mentor) irányításával, a kutatási eredmények szakdolgozatban, diplomatervben, TDK dolgozatban, konferenciákon, vagy egyéb publikációban történő közzététele. A pályázó vállalja, hogy havonta írásos beszámolót készít az előrehaladásról.

-          Tananyagfejlesztési illetve demonstrátori feladat esetén: A választott témában a témavezető és a kijelölt mesteroktató (mentor) irányításával, a megjelölt formában oktatási anyag kidolgozása, illetve az oktatás támogatása. A pályázó vállalja, hogy havonta írásos beszámolót készít az előrehaladásról.

-          Szakmai program szervezési feladat esetén: Előadások, üzemlátogatások, szakmai programok szervezése és tartása hallgatók számára. A tervezett konkrét programok rövid ismertetését és a pályázó jelenlegi és korábbi közösségi szerepvállalásait a pályázatnak tartalmaznia kell. A pályázó vállalja, hogy a programok lebonyolítását megfelelően dokumentálja.

Az értékelés menete: Az online felületen benyújtott pályázatokat a BME KJK dékánja által kijelölt bíráló bizottság 2020. január 28-ig értékeli. A bíráló bizottság értékelése és javaslata alapján, a pályázaton nyertes hallgatók személyét, és az általuk elnyert ösztöndíj összegét a dékán állapítja meg a beérkezett pályázatok, és a rendelkezésre álló keret figyelembe vételével. Az eredményről a pályázó a megadott email címére kap értesítést 2020. január 30-ig.

A nyertes pályázókkal a KJK kar dékánja ösztöndíj szerződést köt.

Részletes információk és kiegészítő tájékoztatás:

Dr. Bécsi Tamás