Cím: 1111 Budapest, Stoczek u. 2.
 St. épület, 1. emelet 110

 E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 Telefon: (36-1) 463-1013

mechatronika

kozut

vasut

legi

Kompetenciák
 

vasut

Ipari munkák

oktatas

>
Oktatás

vasut

Kutatás

Elektrotechnika - Elektronika I. félévközi jegy kialakítása

Az Elektrotechnika-elektronika I. tárgy félévközi jegyének kialakítása

(2009/2010 őszi félévtől)

A félévközi jegy három, egyenként max. 22 pontos részből és egy, 0 vagy negatív értéket tartalmazó részből áll össze:

a) Az 1. zárthelyi dolgozat pontszáma (elégtelen eredmény esetén a javító zárthelyi pontszáma) --- max. 22 pont,
b) A 2. zárthelyi dolgozat pontszáma (elégtelen eredmény esetén a javító zárthelyi pontszáma) --- max 22 pont,
c) A laborgyakorlatokon szerzett pontszám --- max. 22 pont;
d) A házi feladatra adott pontszám --- 0 vagy negatív érték;

A félévközi jegy számítása: félévi pontszám: a+b+c+d, (min 0, max. 66), értékelése:


0...32,99 elégtelen
33,00...40,49 elégséges
40,50...49,49 közepes
49,50...58,49 jó
58,50... jeles

A félévközi jegy megszerzésének feltétele:

  • a zárthelyi dolgozatok egyenkénti eredményes teljesítése (a pontszám mindkét zh-n legalább 11...11 pont; illetve az elméleti kérdésekbő megszerzett pontszáma eléri vagy meghaladja az elméleti kérdésekből megszerezhető maximális pontszám felét).
  • a félév összes labormérésének és laborkövetelményeinek teljesítése együttesen legalább 11 pontos eredménnyel;
  • az összes jegyzőkönyv eredményes leadása;
  • a házi feladat eredményes beadása.

A TVSZ előírásai alapján lehetséges egy eredménytelen zárthelyi dolgozat pótlása (pótZH). Mindkét ZH legalább elégséges eredménye esetén az egyik (a hallgató által választott) ZH a PótZH-n javítható.

Amennyiben mindkét zárthelyi elégtelen, vagy az egyik zárthelyi pótlása sikertelen, a pótlási időszakban lehetőséget biztosítunk egy (mindkét zárthelyi anyagát tartalmazó, max. 22 pontos) további pótlásra. Ha ennek eredménye legalább 11 pont, akkor a fenti számításban az (a+b) értéke a pótláson szerzett pontszám kétszeresére módosul.

A labor pontszám kialakítása: a labor pontszám 22 pontból indul. Egy mérésről való elküldés (felkészületlenség vagy laborellenőrző mérés nem megfelelő teljesítése) 4 pont levonással jár. Egy mérés a mérésre adott időtartam alatti be nem fejezése, illetve részleges felkészületlenség 1...4 pont levonással jár (a be nem fejezett mérési részeket pótolni is kell). Egy jegyzőkönyv visszaadása (akár formai, akár tartalmi okokból) 2 pont levonással jár. (Az oktató mérsékeltebb levonást is alkalmazhat, a pont levonás ugyanazon mérésnél többször is megismétlődhet.) Ha a laborpontszám a félév végén nem éri el a 11 pontot, akkor a többi feltétel teljesülése mellett is a félévközi jegy elégtelen. Ebben az esetben a pótlási időszakban egy alkalommal, a laborcsoport vezetője vagy a tárgyfelelős által tartott beszámolón az elégtelen félévközi jegy javítható, a félévközi jegy megszerezhető. Ha e beszámoló eredményes, és az egyéb feltételek is teljesülnek, a félévközi jegy magadható még akkor is, ha a fenti számítás szerinti eredmény az alacsony pontszám miatt elégtelen.

A beadott házi feladat pontszámának kialakítása: a házi feladat pontszáma 0 pontból indul. A beadott házi feladatokat a gyakorlatvezetők nem megfelelő eredmény esetén visszaadják javításra. A kiinduló 0 pontból az első visszaadás esetén 1...3 pont kerül levonásra a hiba mértékétől függően. Újabb, másodszori, vagy többszöri visszaadásnál a hiba mértékétől függően minden visszaadás esetén további 1...3 pont a levonás. A házi feladatnak az eredményes félévhez elfogadott státusszal kell rendelkeznie.

Korábbi teljesítmények elismerése

Az elégtelen félévközi jegytől függetlenül, a tárgy újra felvételénél a teljesített

  • laborgyakorlat (összes labor teljesítve, jegyzőkönyvek eredményesen leadva, laboreredmény legalább 11 pont vagy laborbeszámoló teljesítve)

a hallgató kérésére, a tanszéki nyilvántartások alapján elismerésre kerül. (Ez a lehetőség a tárgy újrafelvételénél a "labor felmentett" kurzusra történő jelentkezéssel vehető igénybe.)

(A házi feladat a gyakorlat része, a gyakorlati anyag megértését segíti elő. ezért korábbi félévekben teljesített házi feladatokat nem ismerünk el, nem számítunk be.)

A laboreredmény korábbi félévekből való elismerése esetén az aktuális félév eredményének számítási módja:

félévi pontszám: a+b+d, (min 0, max. 44), értékelése:


0...26,99 elégtelen

22...26,99 elégséges
27...32,99 közepes
33...38,99 jó
39... jeles

Budapest, 2010. január 9.


Dr. Szabó Géza
tantárgyfelelős