Tantárgyi és laboratóriumi követelmények

2017/18/1 félév időbeosztása (frissítve nov. 23.)

Laborbeosztás

 

2018. jan. 17. vizsgaeredmények

 

 

 Vizsgáról leiratkozni a vizsga napján már nem lehet! Aki nem jön el a felvett vizsgaalkalomra, annak a Neptunba "Nem jelent meg"-et tudunk csak beregisztrálni.

 

BSC ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

 

ELŐADÁSI ANYAGOK

Alaptagok Nyquist és Bode diagramjai

1. EA: Alapfogalmak, rendszerek vizsgálata idő- és frekvenciatartományban

2. EA: Stabilitás elmélet

3.a. EA: Zárt szabályozási körök minőségi tulajdonságai

3.b. EA: Soros kompenzálás

4. EA: Robusztus stabilitás

5. EA: Állapottér elmélet bevezetés

6.a. EA: Állapottér reprezentációk tulajdonságai

6.b. EA: Példák az állapottér reprezentációk megválasztására

7. EA: Állapotegyenletek megoldása, állapot visszacsatolás

8. EA: Állapotmegfigyelő

Érdeklődőknek / TDK-zóknak:

9. EA: LQ optimális szabályozó tervezés (Nem tananyag)

10. EA: Számítógéppel irányított (diszkrét) rendszerek (Nem tananyag)

 

LABORATÓRIUMI SEGÉDANYAGOK, BEUGRÓ KÉRDÉSEK

A laboron csak az vehet részt, aki:

- tud válaszolni a beugró kérdésekre;

- saját, megfelelően felcímkézett laborfüzettel rendelkezik (pl. Hallgató Huba: Irányatástechnika II. laborfüzet), ami CSAK ÉS KIZÁRÓLAG a labort szolgálja (nem elektro laborfüzet hátoldala, nem a gyakorlat füzet folytatása, stb.);

- a labofüzetébe min. 2 oldalas - kézzel írt (!) - összefoglalót készít előzetesen a labor témájáról.

Aki a fentiek bármelyikét nem teljesíti, pótmérésre kötelezett!

1. LAB: Frekvenciagörbe mérése: segédlet /   beugró kérdések / Bode-diagr. rajzoló Excel makró

2. LAB: Soros kompenzálás: segédlet / beugró kérdések

3. LAB: Állapot-visszacsatolás: segédlet /   beugró kérdések / inverz inga video

 

SEGÉDANYAGOK ZH-HOZ, VIZSGÁHOZ

Vizsgán / Zh-n használható segédtáblázat

Vizsga "beugró" kérdések

Lin-log papír

Matlab_kod_Bode_rajzolashoz

 

GYAKORLÓ FELADATGYŰJTEMÉNY

Régi ZH-k + megoldás I

Régi ZH-k + megoldás II

Régi vizsgák + megoldás I

Régi vizsgák + megoldás II

Régi vizsgák + megoldás III

Régi vizsgák/zh-k + megoldás IV

Régi vizsgák/zh-k + megoldás V

Régi vizsgák/zh-k + megoldás VI

 

AJÁNLOTT IRODALOM:

Bokor J. - Gáspár P., Irányítástechnika járműdinamikai alkalmazásokkal, TypoTex Kiadó, Bp., 2008.

Bokor J. et al., Irányítástechnika gyakorlatok (megoldásokkal), TypoTex Kiadó, Bp., 2012. (BME OMIKK Tankönyvolvasóban számos példány elérhető belőle)