TDK témák légis

Vegyél részt a TDK konferencián !

A TDK dolgozattal rengeteg tapasztalatot gyűjthetsz, ráadásul egy jól megírt dolgozattal a diplomamunkádat is előkészíted. Nálunk sok érdekes téma közül válogathatsz, de saját ötleteket is várunk.

További információk:

BME Tudományos Diákkör

Közlekedésmérnöki kar TDK


Légiközlekedési TDK témák:

 1. Légiforgalmi irányító szimulációk tervezése és szervezése, különös tekintettel az optimális kapacitás-kihasználásra. Konzulens: Dr. Szabó Géza

A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (továbbiakban: HC) jelenleg több, főleg Office-os programot használ ahhoz, hogy meg tervezze az éves szimulációkat, ami kissé nehézkessé teszi az ügymenetet. Ezek között van 2 Excel fájl, és a Microsoft ProjektPlanner, valamint a szimulátor segédprogramjai. Így a tervezés, esetleges újratervezés is nehézkes, valamelyik program mindig „lemarad" a többihez képest. A TDK vagy diplomamunkában - a szimulációk bemutatása mellett - egy olyan tervezőprogramot kellene írni, amivel az egész évre előre megtervezhető lenne az összes szimuláció, órára lebontva az összes pozíció kihasználtsága, a betöltendő gyakorlatok, ember- és egyéb szükséglet, stb. Ez különösen azért fontos, mert az ANS III elkészülte után új radarszimulátort kap a HC, ahol már 22 pozícióval kell tervezni. A program legyen könnyen kezelhető, grafikus felület, ugyanakkor legyen lehetőség Excel fájlok létrehozására a programból, hogy a kiküldendő anyagokat (pl. oktató-igények) egy gombnyomással el lehessen küldeni.

Számítástechnikai TDK témák:

 1. Útvonal díjtétel automatikus kijelzése GPS vevő használatával. Konzulens : Dr Gyenes Károly
 2. Oldtimer autó futási idejének nagypontosságú mérése mikroprocesszoros berendezéssel, Konzulens : Dr Gyenes Károly
Közúti közlekedési TDK témák:
 1. Modern közúti forgalomirányító stratégiák összehasonlítása a gyakorlati megvalósítások tükrében
 2. Közúti forgalom-szimulációs szoftverek alkalmazhatósága forgalomirányító rendszerek tervezéséhez (VISSIM példa készítése)
 3. A LISA fázistervező szoftver közvetlen felhasználhatósága az ACTROS VTC 3000 forgalomirányító berendezés programozásához (gyakorlati példa, vagy keretrendszer kidolgozása)
 4. ACTROS: programozás, EPROM égetés
 5. Az ACTROS internetes felületének fejlesztése: adatbázis készítése a forgalomtechnikai adatok tárolásához, és automatikus statisztikai feldolgozásához

Irányítástechnikai TDK témák:

(Konzulensek: Dr Gáspár Péter, Németh Balázs)

 1. Gépjármű kerékfék-szerkezetének kopásszabályozása elektronikus fékrendszerrel. A kutatás célja megvizsgálni a kopás okait, feltérképezni a fékrendszer sajátosságainak kopásra való hatását, s megvizsgálni az irodalomban ismert kopási modellek alkalmazhatóságát. További célkitűzés olyan elektronikus fékrendszer tervezése, amely képes a fékbetét súrlódó elemeinek kopását minimalizálni és a kopás mértékét a fékezésben figyelembe venni.
 2. Gépjármű rendszer/főegység modellezése Matlab SimMechanics környezetben. A feladat gépjármű (vagy motorkerékpár) egy rendszerének (futómű, hajtáslánc), főegységének (belsőégésű motor, sebességváltó), vagy vázszerkezetének modellezése. A kutatás célja azoknak a beavatkozóknak a feltérképezése, amelyek segítségével a dinamikai jellemzők stabilitási és minőségi tulajdonságai javíthatók.
 3. Talajszög mérésére alkalmas eszköz tervezése és építése. A feladat a gépjármű haladása során az út emelkedési szögének mérésére alkalmas eszköz fejlesztése. A feladat része a szenzor hardverének kialakítása és a szoftver fejlesztése. (szenzor megépítése, kommunikáció PC-vel, AutoBox).
 4. Gépjármű szimulátor építése. A feladat gépjármű szimulátor építése Matlab Virtual Reality Toolbox segítségével. Ennek során egy vezetői környezet kialakítása a cél, amely kormány, sebességváltó és pedálok segítségével alkalmas hardware-in-loop (HIL) szimulációk elvégzésére. A fejlesztett környezetnek alkalmasnak kell lennie elektronikus járműrendszerek járműdinamikára való hatásának vizsgálatára.
 5. Keresztstabilizátor tervezése. Keresztstabilizátor feladata a gépjármű menetdinamikai tulajdonságainak javítása, manőverek során megnövekvő oldalgyorsulás hatásának csökkentése és így a borulási kockázat minimalizálása. A feladat egy adott gépjármű keresztstabilizátor tervezési követelményeinek megfogalmazása és tervezési algoritmusának Matlab környezetben való elkészítése.
 6. Terepjáró modell megépítése és irányítása. A feladat négy kerék fordulatszámával hajtott terepjáró alvázának hidraulikus lengéscsillapítókkal és orsós beavatkozókkal való konstruálása és megvalósítása. A jármű felépítményének egy domborzati viszonyokat szimuláló terepasztalon minél kisebb lengésekkel, vízszintes helyzetben való haladását kell a beavatkozók megtervezésével biztosítani. (Konzulens: Dr Gáspár Péter, Dr. Soumelidis Alexandros)
Jelentkezés és bővebb információ a témavezetőknél. Más kutatási területek is választhatók a témavezetőkkel egyeztetett módon.