A Tanszék története

A tanszék a Közlekedési Műszaki Egyetem (KME) keretében Szegeden 1951-ben alakult Fizika tanszékből fejlődött ki. 1952-ben Szolnokon egy ideig „Fizika és elektrotechnika" tanszék volt a hivatalos elnevezése. 1953-ban az Elektrotechnika tanszék különvált, majd 1954-től 1957-ig Villamosságtan tanszék néven működött.
1956-ban a KME harmadik karként beépült az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetembe (ÉKME). 1957-ben a tanszék Budapestre költözött és Közlekedésvillamossági tanszék néven először a Központi épület (Műegyetem rakpart) különböző helyiségeiben, majd egy év múlva a Kinizsi utcai épületben kapott elhelyezést.
1967-ben egyesült az ÉKME és a BME, a tanszék ez időtől kezdve a BME Közlekedésmérnöki Kara szervezeti egységeként működött tovább, Közlekedésvillamossági és automatikai tanszék néven.
1983-ban a Kar tanszékei és hivatalai kiköltöztek a Kinizsi utcai épületből. Tanszékünk ideiglenesen a Gépészmérnöki Kar kollégiumába költözött át, majd 1984. januárjában elfoglalta jelenlegi helyét a Bertalan Lajos utca 2. szám alatti Z. épület 5. emeletén. Itt helyezkedtek el az oktatói szobák és a laborató riumok többsége, míg a nehézgép laboratórium és a műhely ugyanezen épület alagsorába került.
A számítástechnikai gyakorlati oktatás lehetővé tételére 1971-ben az Egyetem négy kara központi támogatást kapott számítógépek beszerzésére és az üzemeltetés biztosítására. A karon tanszékünk kapta meg azt a feladatot, hogy alakítsa ki a Kari Számítóközpontot és szervezze meg a központot üzemeltető Számítástechnikai Csoportot. A számító központ a tanszék mellett, azzal szoros szakmai kapcsolatban működött együtt 1992-ig. Erre az időre a központi nagygépeket már felváltották a kis helyigényű személyi számítógépek, amelyeknek nagy számban és különböző épületekben való telepítése és az oktatásba való intenzív bevonása a Számítástechnikai Csoport átszervezését tette szükségessé. Ennek nyomán jött létre e Csoportból a Kari Informatikai Laboratórium, amely a számí tástechnikai alapképzés laboratóriumi igényei miatt továbbra is szoros kapcsolatban maradt a tanszékkel.

A Tanszék vezetői:

Dr. Halmágyi László (1951...1953.)
Biacs Nándor (1953...1966.)
Dr. Kelemen Tibor (1966...1991.)
Dr. Kurutz Károly (1991...1994.)
Dr. Bokor József (1994...2012. )

Dr. Gáspár Péter (2013...)