Jármű-pálya információs kapcsolata

Jármű-pálya információs kapcsolat

KOKAM212 (2,-,-, v, 3)

KOKAM232 (2,-,-, f, 3)

 

Tárgyfelelős oktató: Dr. Szabó Géza

 

 

A tárgy kommunikációs projekttárgy; a félév során minden hallgató önállóan, de kötelező rendszeres konzultációval dolgoz ki egy közlekedésben (járműrendszereknél) alkalmazott vagy alkalmazható kommunikációs technikára vonatkozó feladatot.

A feladat kidolgozást kötelező, heti rendszerességű konzultáció támogatja (konzultációs időpont a tárgy Neptun-beli időpontja; ha ez az időtartam a tárgy aktuális kurzusára jelentkezettek nagy száma miatt nem elégséges, további konzultációs időpontok egyeztetés szerint).

 

A tárgy céljai:

- Projektfeladat kidolgozása rendszeres konzultáció mellett; a részeredmények, előmenetel prezentálása;

- Kommunikációs rendszerek alkalmazásának, kiválasztásának gyakorlása; a specifikáció létrehozása; a választott technika alkalmazhatóságának validálása.

 

A projekt feladatok tartalma:

  1. A kommunikációs technika rendszerbeli szerepe, feladata; kapcsolódó rendszerkomponensek.
  2. A kommunikációs technikával szembeni elvárások (rendszerinterfészek és specifikáció; pl. áramló adatmennyiség, kapcsolatfelépítési idő stb.).
  3. A kommunikációs technika rendszerbiztonságra / rendszer rendelkezésre állásra gyakorolt hatása; lehetséges visszaesési szintek.
  4. Az alkalmazható kommunikációs technikák részletes áttekintése; az adott környezetben való alkalmazás speciális szabályai; technikaválasztás.
  5. Továbblépések, lehetséges rendszerfejlesztések.

 

A feladat beadási határideje a szorgalmi időszak vége (pótlás TVSZ szerint lehetséges).

 

Vizsgás kurzus esetén az aláírás megszerzésének feltétele az egyeztetett témájú projektfeladat benyújtása;  A feladatok bemutatására a vizsga keretében van lelhetőség.

Félévközi jeggyel záruló kurzus esetében a benyújtáskor a feladatot be is kell mutatni.

 

A vizsgajegy/félévközi jegy kialakítása:

- konzultációkon mutatott teljesítmény, folyamatos előrehaladás (20%)

- Végső projektfeladat kidolgozási minősége, tartalma, önállósága (70%)

- A bemutatás minősége (10%)

 

Érdemjegy kialakítása:

87%-100%: jeles (5)

75%-86%: jó (4)

63%-74%: közepes (3)

51%-62%: elégséges (2)

0%-50%: elégtelen (1)

 

 

Példák korábbi témákra:

- közúti vasúti (villamos) váltóvezérlés kialakítása WiFi alapú távvezérléssel;

- CBTC pálya-jármű kommunikáció megvalósítása - A vezeték nélküli rendszer teljesítőképessége;

- Busz előnyben részesítés jelzőlámpával irányított csomópontokban – a kommunikáció lehetséges formái;

- Pálya-jármű adatátviteli kapcsolatok korlátai ETCS level 1-en; Baliz és hurokátvitel;

- A Bluetooth felhasználási lehetőségei a közlekedésben;

- A VOR léginavigációs rendszer működése és használata;

 

 

2015. 06. 17.