Jármű-pálya információs kapcsolata

Jármű-pálya információs kapcsolat

KOKAM212 (2,-,-, v, 3)

KOKAM232 (2,-,-, f, 3)

 

Tárgyfelelős oktató: Dr. Szabó Géza

 

 

A tárgy kommunikációs projekttárgy; a félév során minden hallgató önállóan, de kötelező rendszeres konzultációval dolgoz ki egy közlekedésben (járműrendszereknél) alkalmazott vagy alkalmazható kommunikációs technikára vonatkozó feladatot.

A feladat kidolgozást kötelező, heti rendszerességű konzultáció támogatja (konzultációs időpont a tárgy Neptun-beli időpontja; ha ez az időtartam a tárgy aktuális kurzusára jelentkezettek nagy száma miatt nem elégséges, további konzultációs időpontok egyeztetés szerint).

 

A tárgy céljai:

- Projektfeladat kidolgozása rendszeres konzultáció mellett; a részeredmények, előmenetel prezentálása;

- Kommunikációs rendszerek alkalmazásának, kiválasztásának gyakorlása; a specifikáció létrehozása; a választott technika alkalmazhatóságának validálása.

 

A projekt feladatok tartalma:

  1. A kommunikációs technika rendszerbeli szerepe, feladata; kapcsolódó rendszerkomponensek.
  2. A kommunikációs technikával szembeni elvárások (rendszerinterfészek és specifikáció; pl. áramló adatmennyiség, kapcsolatfelépítési idő stb.).
  3. A kommunikációs technika rendszerbiztonságra / rendszer rendelkezésre állásra gyakorolt hatása; lehetséges visszaesési szintek.
  4. Az alkalmazható kommunikációs technikák részletes áttekintése; az adott környezetben való alkalmazás speciális szabályai; technikaválasztás.
  5. Továbblépések, lehetséges rendszerfejlesztések.

 

A feladat beadási határideje a szorgalmi időszak vége (pótlás TVSZ szerint lehetséges).

 

Vizsgás kurzus esetén az aláírás megszerzésének feltétele az egyeztetett témájú projektfeladat benyújtása;  A feladatok bemutatására a vizsga keretében van lelhetőség.

Félévközi jeggyel záruló kurzus esetében a benyújtáskor a feladatot be is kell mutatni.

 

A vizsgajegy/félévközi jegy kialakítása:

- konzultációkon mutatott teljesítmény, folyamatos előrehaladás (20%)

- Végső projektfeladat kidolgozási minősége, tartalma, önállósága (70%)

- A bemutatás minősége (10%)

 

Érdemjegy kialakítása:

87%-100%: jeles (5)

75%-86%: jó (4)

63%-74%: közepes (3)

51%-62%: elégséges (2)

0%-50%: elégtelen (1)

 

 

Példák korábbi témákra:

- közúti vasúti (villamos) váltóvezérlés kialakítása WiFi alapú távvezérléssel;

- CBTC pálya-jármű kommunikáció megvalósítása - A vezeték nélküli rendszer teljesítőképessége;

- Busz előnyben részesítés jelzőlámpával irányított csomópontokban – a kommunikáció lehetséges formái;

- Pálya-jármű adatátviteli kapcsolatok korlátai ETCS level 1-en; Baliz és hurokátvitel;

- A Bluetooth felhasználási lehetőségei a közlekedésben;

- A VOR léginavigációs rendszer működése és használata;

 

 

2015. 06. 17.

Az oldalon sütiket használunk
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.