Kutatási témák járműmechatronika területén

KÖZÚTI JÁRMŰ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSÁNAK TERVEZÉSE

Egy közúti jármű trajektóriájának (pályájának és sebességének) tervezése és követése során különböző minőségi követelmények egyidejű garantálása érdekében több szabályozó (hajtáslánc, kormány, motorfék, fék, felfüggesztés, keresztstabilizátor) egyidejű és összehangolt alkalmazására kerül sor.

A kutatás célja közúti jármű integrált irányítását biztosító módszerek és algoritmusok tervezése, melyek az összehangolt működést és a prioritásokat is biztosítják. A tervezés során a beavatkozások hatásaként keletkező dinamikai kölcsönhatásokat, az egyes beavatkozások prioritásait, a felhasználható érzékelőket és beavatkozókat, a kommunikációs lehetőségeket és a környezeti tényezőket feltétlenül figyelembe kell venni.

Gáspár Péter

JÁRMŰIRÁNYÍTÁS TERVEZÉSE JÁRMŰVEZETŐI MODELL ALAPJÁN

2A járművezetői modellezés kutatása mind elméleti mind gyakorlati szempontból jelentős eredményeket hozott, ugyanakkor irányítási feladatokba való integrálásuk komoly lehetőségeket rejt magában. A tudományos kutatások az utóbbi évtizedben komoly eredményeket értek el az agy információfeldolgozási folyamatainak megismerésében, amik a vezetői modellek fejlődésére is hatással voltak.

A kutatás célkitűzése olyan járművezetői modell felépítése, amely a járműdinamika mellett figyelembe veszi a járművezető információszerzési és feldolgozási folyamatainak az adottságait. A modell felépítése során figyelembe kell venni az emberi specialitásokat (tanulás, gyakorlat, életkor). Az agyi folyamatok viszonylag egyszerű eszközökkel történő modellezése során a végső cél a járművezetői modell járműmodellel való integrálás, ami a vezetési feladat során a valósághoz hűen viselkedjen.

Gáspár Péter

Egyoszlopos raktári felrakógépek oszloplengéseinek csökkentése korszerű irányításelméleti módszerek alkalmazásával

felrakA magasraktárak teljesítőképességének egyik fontos meghatározó tényezője a raktárban alkalmazott anyagmozgató rendszerek teljesítménye. Így a korszerű raktári felrakógépekkel szemben támasztott alapvető követelmény a gyors kiszolgálás és a megbízható, gazdaságos működés. A magasraktárakban emiatt gyakran olyan, nagy dinamikus igénybevételeknek kitett berendezések üzemelnek, melyeknek vázszerkezete a gyártási költségek alacsony szinten tartása miatt minimális anyagfelhasználás figyelembe vételével került megtervezésre. Ezek a szerkezetek a dinamikus igénybevételekkel szemben érzékenyebbek, működésük során a különböző gerjesztő hatások miatt az oszlopszerkezetben nem kívánt lengések keletkezhetnek. Ezen lengések a szerkezet stabilitásának, pozícióba állási pontosságának romlását, szélsőséges esetben a szerkezet károsodását eredményezhetik.

Hajdú Sándor