Szakdolgozat

Információk a szakdolgozat/diplomamunka elkészítéséhez és a záróvizsgához

Útmutató a szakdolgozat és diplomaterv elkészítéséhez és a záróvizsgához innen tölthető le.

 

Fontos: A tanszék hagyományainak megfelelően javasoljuk, hogy a tanszékre jelentkező szakdolgozatíró/diplomatervező még a Neptun-beli jelentkezés előtt személyesen egyeztessen a tanszéki konzulensével!

 

1. Szakdolgozat/Diplomamunka

a) A szakdolgozat / diplomamunka kiírásra formanyomtatványt alkalmazunk, leadásának határideje 7. oktatási hét vége.

b) A szakdolgozat konzulense a kar oktatója, kutatója lehet, illetve tanszékvezetői engedéllyel más felsőfokú végzettségű szakember. Külső témavezető csak belső konzulenssel együtt kérhető fel. A belső konzulens feladata ebben az esetben az egyetemi adminisztratív teendők ellátása.
c) A Szakdolgozat-készítés tárgy érdemjegyét belső konzulens adja. A jegy megadásának (aláírásnak) feltétele, hogy a hallgató beadta a szakdolgozatot a kiírásban megadott határidőre.
d) A szakdolgozatot bíráltatni kell. Bíráló csak egyetemi oklevéllel rendelkező szakember lehet. A bírálót a tanszékvezető kéri fel. A bírálatot legalább 5 nappal a szakdolgozat védése előtt a jelöltnek át kell adni.
e) A szakdolgozat terjedelme 60+/-20 oldal, a diplomaterv terjedelme 70+/-20 oldal. (Szerkesztési Útmutató, ami csak minta, ettől kis mértékben el lehet térni)
f) A szakdolgozat leadásának határideje szorgalmi időszak utolsó napja.
g) a bírálatokat záróvizsga előtt legkésőbb 5 nappal kell bekérni; záróvizsga január első hete és június második fele.

 

2. Záróvizsga

a) Az MSc-szakra felvételizők számára a záróvizsgát január első hetében kell lebonyolítani.
b) A záróvizsga tárgyak: legalább két különböző modulból, három tantárgy, amelyek össz-kreditértéke legalább 15.
c) A tárgyakat a tanszék jelöli ki (de azért figyelembe vehetjük a hallgató javaslatát).
d) A hagyományos képzéshez képest változás, hogy alaptárgyak is választhatók (pl. matematika, elektrotechnika, irányítástechnika).
e) Lehet tantárgycsoportokból is záróvizsgázni (pl. Irányítástechnika - ekkor az Irt. I., és az Irt. II. anyagából együtt záróvizsgázhat, ilyenkor a két félév kreditértéke összeadódik, de együtt is csak egy tárgynak számít).

 

3. Bírálat

Diplomaterv bírálathoz minta innen tölthető le.

Szakdolgozat bírálathoz minta innen tölthető le.

Bírálati útmutató itt található.

 

Az oldalon sütiket használunk
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.