Szakdolgozat

Információk a szakdolgozat/diplomamunka elkészítéséhez és a záróvizsgához

Útmutató a szakdolgozat és diplomaterv elkészítéséhez és a záróvizsgához innen tölthető le.

 

Fontos: A tanszék hagyományainak megfelelően javasoljuk, hogy a tanszékre jelentkező szakdolgozatíró/diplomatervező még a Neptun-beli jelentkezés előtt személyesen egyeztessen a tanszéki konzulensével!

 

1. Szakdolgozat/Diplomamunka

a) A szakdolgozat / diplomamunka kiírásra formanyomtatványt alkalmazunk, leadásának határideje 7. oktatási hét vége.

b) A szakdolgozat konzulense a kar oktatója, kutatója lehet, illetve tanszékvezetői engedéllyel más felsőfokú végzettségű szakember. Külső témavezető csak belső konzulenssel együtt kérhető fel. A belső konzulens feladata ebben az esetben az egyetemi adminisztratív teendők ellátása.
c) A Szakdolgozat-készítés tárgy érdemjegyét belső konzulens adja. A jegy megadásának (aláírásnak) feltétele, hogy a hallgató beadta a szakdolgozatot a kiírásban megadott határidőre.
d) A szakdolgozatot bíráltatni kell. Bíráló csak egyetemi oklevéllel rendelkező szakember lehet. A bírálót a tanszékvezető kéri fel. A bírálatot legalább 5 nappal a szakdolgozat védése előtt a jelöltnek át kell adni.
e) A szakdolgozat terjedelme 60+/-20 oldal, a diplomaterv terjedelme 70+/-20 oldal. (Szerkesztési Útmutató, ami csak minta, ettől kis mértékben el lehet térni)
f) A szakdolgozat leadásának határideje szorgalmi időszak utolsó napja.
g) a bírálatokat záróvizsga előtt legkésőbb 5 nappal kell bekérni; záróvizsga január első hete és június második fele.

 

2. Záróvizsga

a) Az MSc-szakra felvételizők számára a záróvizsgát január első hetében kell lebonyolítani.
b) A záróvizsga tárgyak: legalább két különböző modulból, három tantárgy, amelyek össz-kreditértéke legalább 15.
c) A tárgyakat a tanszék jelöli ki (de azért figyelembe vehetjük a hallgató javaslatát).
d) A hagyományos képzéshez képest változás, hogy alaptárgyak is választhatók (pl. matematika, elektrotechnika, irányítástechnika).
e) Lehet tantárgycsoportokból is záróvizsgázni (pl. Irányítástechnika - ekkor az Irt. I., és az Irt. II. anyagából együtt záróvizsgázhat, ilyenkor a két félév kreditértéke összeadódik, de együtt is csak egy tárgynak számít).

 

3. Bírálat

Diplomaterv bírálathoz minta innen tölthető le.

Szakdolgozat bírálathoz minta innen tölthető le.

Bírálati útmutató itt található.