Irányítástechnika I. BSc

KOKAA127

 

A 2018/19/I. fév.-re vonatkozó  információk a Logikai hálózatok c. tárgyleírásnál találhatóak.

 

A tantárgy célja

Az Irányítástechnika I. tantárgy megismerteti a hallgatókat a rendszerszemlélet alapjaival, a rendszerek osztályozásának kritériumaival, továbbá a közlekedésmérnöki gyakorlatban fontos szerepet játszó rendszerosztályok modellezésének főbb eszközeivel. Ezen felül cél a digitális technika funkcióival, az azokat megvalósító elemekkel, valamint a logikai hálózatok tervezési módszereinek alapjaival való megismertetés. Az elméleti alapok megismertetése mellett az összefüggéseknek a közlekedésmérnöki gyakorlathoz közel álló példákon való bemutatása, az alapvető digitális technikai szemléletmód és a feladatok megoldásában megfelelő készségek kialakítása. 

Tantárgyi követelmények (általános)

Félévközi ellenőrzések

A félév során két zárthelyi dolgozatot kell megírni, három laboratóriumi mérést kell elvégezni és egy házi feladatot kell elkészíteni.

A laboratóriumi foglalkozásokon a részvétel kötelező. A részvételt minden laboratóriumi foglalkozáson ellenőrizzük.
A zárthelyi dolgozatok anyaga a dolgozat megírásának időpontjáig leadott előadási és gyakorlati tananyag.
Az értékelt zárthelyik a tanszék által megadott időpontban tekinthetők meg.
A mérésekre a tanszék honlapján elérhető segédletek alapján kell felkészülni.
A zárthelyik és a mérések időpontját, a laboratóriumi követelményeket, valamint a 
házi feladatot - a „Logikai hálózatok szimulációja" témájú mérést megelőzően -  a mellékelt hirdetmények tartalmazzák.

Az eredménytelen vagy mulasztott félévközi ellenőrzések a tanszék által megadott időpontban javíthatók, ill. pótolhatók.

 

A félévközi jegy megszerzése
A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének feltétele: a laboratóriumi mérések eredményes elvégzése, a házi feladat elfogadása, és a két zárhelyi dolgozat külön-külön legalább elégséges eredménye. A félévközi jegy a két zárhelyi átlagpontszámából származtatott érdemjegy.

 

A félévközi felkészüléshez ajánlott anyagok:
- Dr. Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése
- Tanszéki segédletek az előadások és a laboratóriumi mérések anyagához

- Elektronikus jegyzet (letölthető lent)

Labor követelmények

A laboratóriumi gyakorlatotokat a mellékelt hirdetmények szerinti idő- és csoportbeosztás szerint kell elvégezni.

A gyakorlatokra az interneten hozzáférhető laboratóriumi segédletek alapján kell felkészülni.

A felkészülés során elő kell készíteni a mérés jegyzőkönyvét. A Logikai hálózatok szimulációja c. mérésnél a házi feladat megoldását a gyakorlatvezetőnek be kell mutatni, legkésőbb a feladatlapon feltüntetett beadási határidő előtti utolsó konzultációs időpontban.

A gyakorlatokat csak az kezdheti meg,

a) akinek az előkészített jegyzőkönyv által dokumentált felkészülését a laborvezető oktató elfogadta,
b) a Logikai hálózatok szimulációja c. mérés esetében a gyakorlatvezető által aláírt példamegoldást bemutatta és
c) a foglalkozás elején feltett kérdésekre sikeresen válaszolt.

Az előkészített jegyzőkönyvet a laboratóriumi segédlet előírásai és a gyakorlatot vezető oktató útmutatása szerint végrehajtott gyakorlat során a mérési eredményeknek megfelelően kell kiegészíteni, majd ennek alapján az óra végén a jegyzőkönyvön igazoltatni kell a mérés eredményes végrehajtását.

A mérések végrehajtása csoportokban történik, azonban jegyzőkönyvet mindenkinek egyénileg kell vezetnie.

  

A kollégiumi szerveren és a Facebook-on elhelyezett segédletek a tanszék által NEM lektoráltak, így számos hiba van bennük!

Letölthető segédletek

Elektronikus jegyzet

2018.04.11-es előadás

Tételsor záróvizsgára

Labor segédletek:

Félvezető logika (1. mérés): Mérési segédlet

LOGO! PLC (2. mérés): Mérési segédlet

Logikai hálózatok szimulációja mérés (3. mérés): Mérési útmutatóellenőrző kérdések digit7

 

 

 

Házi feladat bemutatása


Baranyi Edit (St. 118): 04.24.(kedd) 14:00 - 16:00, 05.08. (kedd) 14:00 - 16:00
Bede Zsuzsanna (St. 104): 04.26. (csütörtök) 9:00-11:00, 05.02. (szerda) 15:30 - 17:00
Lövétei István Ferenc (St. 108): 05.03. (csütörtök) 14:00 - 16:00, 05.11. (péntek) 10:00 - 12:00

 

Pót házi feladat bemutatása

Bede Zsuzsanna (St. 104): 05.16. (szerda) 9:00-11:00

Pót mérések

1. mérés: 05.23. (szerda) 14:15 - 16:45 (St. 101)

        2. mérés: 05.23. (szerda) 10:15 - 11:45 (St. 122)

        3.mérés: 05.23. (szerda) 8:15 - 9:45 (St. 122)

Időbeosztás

1. - 2. hét: GyakorlatKombinációs hálózatok 1.

3. - 4. hét: GyakorlatKombinációs hálózatok 2.

5. - 6. hét: LaborFélvezető logika

7. - 8. hét: GyakorlatSorrendi hálózatok 1.

9. - 10. hét: GyakorlatSorrendi hálózatok 2.

11. - 12. hét: LaborLOGO! PLC

13. - 14. hét: LaborLogikai hálózatok szimulációja

 

ZH Beosztás

1. ZH:      03.21 szerda 8:15-9:45 E.I.B.

1. pótZH: 04.23 hétfő 16:15-17:45 K.174

2. ZH:      05.09 szerda 8:15-9:45 E.I.B.

 

NEPTUN-on jelentkezni kell!

2. pótZH:  05.22 kedd 14:15-15:45 St.Nagy

PótpótZH: 05.25 péntek 12:00-13:30 St.KIS

 

ZH Eredmény

1. zh eredménye

1. pótzh eredménye

2. zh eredménye

2. pótzh eredménye

Pót-pótzh és végső eredmény

A zh megtekinthető 05.31 15:30 - 16:30 és 06.01 9:30 - 10:30 között az St. 104-ben.

 

 

 

2017/18-I. fév.:

Végeredmény

ZH Eredmény

1. zh eredménye

1. pót zh eredménye, megtekinthető: 11.09 (csüt) 16:00-tól St. 104

2. zh eredménye, megtekinthető: 11.21 (kedd) 16:00-tól St. 104

2. pót zh eredménye, megtekinthető: B.E. 12.07 (csüt) 9:00-tól St. 118

                                                           B.Zs. 12.07 (csüt) 14:00-tól St. 104

Pót-pót zh eredménye, megtekinthető: 01.04 (csüt) 13:00-tól St. 118

ZH Beosztás

1. ZH:      6. oktatási héten szerdán (10.11) 18:15-19:45 a K234-ben

1. pótZH: 9. oktatási héten hétfőn (10.30) 18:15-19:45 az St.Kis-ben

2. ZH:      11. oktatási héten szerdán (11.15) 18:15-19:45 a K234-ben

2. pótZH: 12. oktatási héten szerdán (11.22) 18:15-19:45 az St.Nagy-ban

pót-pótZH: pótlási héten csütörtök (12.14) 8:15-9:45 az St.Kis-ben (Neptunban jelentkezni kell, díjköteles pótlás)

 

2016/17-II. fév.:

 

Házi feladat bemutatása


Baranyi Edit (St. 118): 04.26.(szerda) 12:00 - 14:00, 05.02. (kedd) 14:00 - 16:00
Bede Zsuzsanna (St. 104): 04.28. (péntek) 9:00-11:00, 05.02. (kedd) 12:00 - 14:00
Lövétei István Ferenc (St. 108): 04.24. (hétfő) 14:00 - 16:00, 05.04. (csütörtök) 10:00 - 12:00
Több oktatónál (I. em.): 04.26.(szerda) 15:00 - 17:00, 05.03.(szerda) 15:00 - 17:00

 

Irányítástechika I. konzultáció - 2. ZH anyaggal kapcsolatban

május 4-én csütörtökön 16:30 - 18:00 között az St. Kis előadóban.

 

ZH Beosztás

 

1. ZH: 7. oktatási héten szerdán (03.22.) 18:15-19:45-ig

KF51:    A - llé

K234:    Ip - Pá

ChMax: Pé - Zs

 

1. pótZH: 12. oktatási héten szerdán (04.26.) 18:15-19:45-ig

ChMax: A - R 

K174:    S - Zs 

 

2. ZH: 14. oktatási héten szerdán (05.10.) 18:15-19:45-ig

KF51: A - Kál

K234: Kap - Re

E1B:    - Zs

 

2. pótZH: pótlási héten kedden (05.16.) 12:15 - 13:45-ig

ChMax

 

1. vagy 2. pótpótZH: pótlási héten pénteken (05.19.) 8:15 - 9:45-ig

St. NAGY

Ezen alkalmon csak az vehet részt, aki a NEPTUN-ban 05.18 12:00-ig jelentkezett.

Ez a pótlás különeljárási díjköteles.

 

 

ZH eredmények

1. zh eredménye

1. pótZH eredménye

2. zh eredménye

2. pótZH eredménye

1. pótpótZH eredménye

 

2. pótpótZH:

 

Megtekinthető: 05.30 (kedd) 14:30-16:30

Eredmények

 

Laborok és HF pótlása

 

HF: 05.10. (szerda) 16:00-18:00

1. mérés: 05.16. (kedd) 10:15

2. mérés: 05.16. (kedd) 14:15

3. mérés: 05.17. (szerda) 10:15

 

Korábbi anyagok

Előadás fóliái (2016.04,21)

Előadási vázlat (2015)