Megbízhatóság és biztonság

A tantárgy célja

megfelelő részletességgel megismertetni a hallgatókat a járművek, mobil gépek és irányító rendszereik műszaki megbízhatóságának és biztonságának kérdéseivel. Az oktatás célja az elméleti alapok megismertetése mellett az összefüggéseknek a jármű- és mobilmérnöki gyakorlathoz közel álló példákon való bemutatása, az alapvető biztonsági szemléletmód és a feladatok megoldásában megfelelő készségek kialakítása.

 

A tantárgy tematikája

A biztonság alapjai: Veszélyeztetés/Biztonság. Veszélyforrások a közlekedésben. Külső és belső biztonság. Aktív és passzív biztonság. A járművek és mobil gépek szerkezeti kialakításának és irányításának szerepe a biztonság létrehozásában és megtartásában.

Kockázat- és követelményosztályok: Alap- és járulékos kockázat, kockázatvállalás. A veszélyeztetés fellépésének valószínűsége, a kár mértéke. Kockázatcsökkentés. Kockázati paraméterek. A hibák típusai. A hibák elleni intézkedések hatásossága és a követelményosztályok. Biztonsági rendszerek életútja, életciklusa. Nemzetközi, európai és nemzeti biztonsági szabványok és irányelvek az iparban és a közlekedésben.
Biztonsági szoftver: Rendszer szoftver, felhasználói szoftver, adatbázis és szerepük. A biztonsági folyamatirányító rendszer szoftver járulékos feladatai. A szoftver életciklusa. A tesztelés szerepe. Defenzív programozás. Hibadetektáló és hibajavító módszerek. Dokumentálás, az elért minőség igazolása.
Biztonsági stratégiák és megvalósításuk: Hibakezelési és biztonsági stratégiák. Fail-safe stratégia. Hibadetektálás. Hibafeltárási idő. Példák a stratégiák megvalósítására. Valódi/kvázi fail-safe és hibatűrő rendszerek. Az információátvitel biztonsága. Hibafeltáró és hibajavító kódrendszerek.
Közúti, vasúti, vízi és légi járműveken, illetve mobil gépeken alkalmazott biztonsági megoldások.
A műszaki megbízhatóság alapjai: A megbízhatóság fogalma és paraméterei. Elemek és rendszerek megbízhatósága. A megbízhatóság növelésének módszerei. A redundancia fogalma és fajtái. Javítható rendszerek megbízhatósága. Rendelkezésreállás. A különböző redundancia és javítási módszerek összehasonlítása.

 

Zárthelyik

A pótZH időpontja: 2018.12.13. (csütörtök)

 1.pótZH: 8:15 -9:15. K150

 2.pótZH 9:20 - 10:20 K150.

A pót-pót-ra még nincs időpont. 

 PótZH eredmények

 

Letölhető anyagok

Előadás vázlat 1

Előadás vázlat  2 (veszélyelemzési módszerek)

Előadás vázlat (kockázat és biztonság)

 

Tételsor záróvizsgához