EFOP-3.6.3 Projektismertető

unnamed.jpg

A projekt időtartama:

 • 2017. június 1. – 2021. november 30.

Kedvezményezett:

 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

Konzorciumi partnerek:

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)

 • Széchenyi István Egyetem (SZE)

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

 • 1.761.979.865,- Ft

Napjainkban jelentős változáson megy keresztül a közlekedés, melynek legfőbb oka, hogy ezen a területen is rohamtempóban gyűrűznek be az informatika és az infokommunikációs technológia legkorszerűbb megoldásai. A nemzetközi fejlesztések vizsgálata rámutat, hogy a jövőben az autonóm járműfunkciók folyamatosan átveszik a vezető szerepét, aminek az eredményeként az autonóm járműfejlesztésekben széleskörű kutatási tevékenység figyelhető meg. Egy részről a vezető járműgyártók és beszállítók mind-mind rendelkeznek speciálisan erre a területre fókuszáló fejlesztőközponttal, de a versenybe beszállnak nagy informatikai óriások és új szereplők is, elég csak a Google önvezető járművére, vagy a Tesla fejlesztéseire gondolni. Magyarország – a témában jelentős publikációkkal rendelkező – kutatói és autóipara jelenleg megfelelő adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy ebben a versenyben eredményes résztvevőként szerepelhessen, de ahhoz, hogy ez így is maradjon, hosszú távú megoldást kell találni az utánpótlás biztosításának problémáira.
Jelen pályázat a fenti igényre reagálva, három egyetem konzorciumában (BME, ELTE, SZE):

 • növelni kívánja a kutatói létszámot az utánpótlás biztosításával;

 • ösztönözni kívánja a nemzetközi, szektorközi és ágazati kutatói mobilitást;

 • fejleszteni kívánja a konzorciumi partnerek tehetségsegítő programjait, amelyek az arra érdemes hallgatóknak lehetőséget és anyagi hátteret biztosítanak a tudományos fejlődésre, az oktató pályára való továbblépésre;

 • elő kívánja segíteni a konzorciumi partnerek fokozottabb bekapcsolódását az Európai Felsőoktatási Térségbe;

vagyis az MTMI – elsősorban járműirányítás - terület szakember utánpótlásának támogatásával hozzá kíván járulni a magyar felsőoktatási rendszer teljesítményének fokozásához és hozzáférhetőségének javításához.
Ennek keretében a partnerek:

 • korszerűsíteni kívánják doktori képzéseik színvonalát, a doktoranduszok által végzett K+F projektek eredményességének növelésével, új, kiváló oktató-kutatók képzésekbe történő bevonásával és a képzések módszertanának, tartalmának fejlesztésével (pl. új, innovatív PhD témák kiírása);

 • meg kívánják növelni a tehetséges hallgatók képzési, kutatási folyamatokba történő bevonását mind a tudományos diákköri, mind pedig a szakkollégiumi területen, javítani kívánják a TDK témakiírások ipari kapcsolódását, a dolgozatok innovatív jellegét;

 • tudományos és K+F versenyeik bővítésével növelni kívánják tehetséges hallgatóik egyedi kutatói teljesítményét;

 • fejleszteni kívánják a kutatói utánpótlás esetében a kutatási készségeket, az oktató-kutatók esetében pedig a mentorálási, tudományos pályára való felkészítés módszertanát;

 • a partnerek támogatni kívánják a nemzetközi tapasztalatszerzés és az intézmények nemzetközi beágyazódásának elősegítése érdekében hazai és külföldi konferencia részvételeket.