Kutatási témák légi közlekedés területén

Légiforgalmi irányítás szektorizáció meghatározás munkaterhelésen alapuló módszerekkel

A kutatás célja olyan módszerek létrehozása, amelyek alkalmasak a légiforgalmi irányítók munkaterhelésének objektív meghatározására, és amelyek alapján lehetőség nyílik egy adott (vagy előrejelzett) légiforgalmi szituáció irányításához optimális irányítószám és az egyes irányítók által kezelt körzetek (szektorizáció) meghatározására; a kutatásban hangsúlyt kap a módszerekhez alkalmazható paraméterkészlet optimálása is. E mellett elérendő cél olyan algoritmus kifejlesztése és olyan tool (SW) megalkotása, amelyik képes:

  • A tervadatok alapján javaslatot adni az alkalmazandó szektorkombinációról;
  • A tényadatok alapján az alkalmazott szektorkombináció megerősítésére, esetleges veszélyes irányítói túlterhelések feltételezése esetén riasztások generálására;
  • A tényadatok alapján saját belső paraméterezésének módosítására

A kutatás eddigi fázisaiban neurális hálós modell alkalmazásával a figyelembe veendő paraméterkészlet azonosítása és fontosságuk megállapítása történt meg.

Szabó Géza

Légiforgalmi irányítás biztonságelemzése humán és műszaki komponensek integrált kezelésével

A kutatás célja egységes keretbe foglalni a humán és műszaki komponenseket is tartalmazó komplex rendszerek biztonságának elemzését. Cél olyan komponensmodell kidolgozása, amely univerzálisan alkalmazható a technikai alapú részrendszerekre és az emberek által megvalósított funkciókra is. További cél a biztonságelemzés kimeneti információi alapján a biztonságmenedzsment rendszerek (Safety Management Systems) módosítási, továbbfejlesztési igényeinek feltárása. Az elméleti megközelítések gyakorlati alkalmazhatóságát a légiforgalmi irányítás elemzésével kívánjuk bizonyítani.

Szabó Géza