TDK témák

Vegyél részt a TDK konferencián!

 

A TDK dolgozattal rengeteg tapasztalatot gyűjthetsz, ráadásul egy jól megírt dolgozattal a diplomamunkádat is előkészíted. A TDK kutatás közvetlenül is irányulhat BSc. szakdolgozat / MSc. diplomaterv elkészítésére.

Nálunk sok érdekes téma közül válogathatsz, de természetesen a saját ötleteket is várjuk!

A TDK fő célja, hogy a hallgató új (a tanórai kereteken túlmutató) ismereteket szerezzen oktatói segítséggel. Az alábbi témákhoz gyakran csak angol nyelvű szakanyagokat lehet találni. Ehhez nyújt segítséget a www.sciencedirect.com, amely ingyenesen használható a BME IP-hálózatban.

Jelentkezés és bővebb információ a témavezetőknél. A lentiektől eltérő kutatási témák is választhatók a témavezetőkkel egyeztetett módon.

 

Adminisztratív információk: Közlekedésmérnöki kar TDK

 

Járműirányítás / Irányításelmélet TDK témák:

 (Konzulensek: Dr. Gáspár Péter, Dr. Németh Balázs)

 1. Aktuátorok integrálása rekonfiguráló irányítástervezés céljából

 2. Szenzorfúzió az irányítás biztonságának javítása céljából

 3. Trajektória követési algoritmus tervezése és realizálása

 4. Járművek haladásának összehangolása útkereszteződésekben

 5. Autonóm járművek hatása a hagyományos közlekedésre

 6. Egy aktuátorral elérhető működési tartomány becslése

 7. Több aktuátorral elérhető működési tartomány becslése

 8. Kooperatív járműirányítás egy útvonalon

 9. Járművezető irányítási célú modellezése

 10. Autonóm jármű kritikus helyzeteinek feltérképezése és elemzése

 11. Járművezető és jármű összehangolása az irányítástervezésben

 12. Jármű/Vezető/Környezet összehangolt tervezése az autonóm járműirányításban

 13. KRESZ-táblák, közúti információs táblák és reklámtáblák, vagyis e három tábla-osztály megkülönböztetése képi adatok, becsült méret és becsült távolsági adatok alapján különféle algoritmikus megközelítésekkel.

 14. Út-felfestések (pl. vonalak, átkelőhelyek, forgalomtól elzárt terület, betűk) és hibák elkülönítése mély tanulásos megközelítésben.

A kutatáshoz használt szoftver környezetek: 

 1. Matlab/Simulink: általános tervező/elemző szoftver

 2. CarSim/TruckSim és CarMaker: közúti járműszimulátorok

 3. VisSim: forgalomszimulátor

Autonóm jármű TDK témák:

 (Konzulensek: Dr. Bécsi Tamás  Dr. Aradi Szilárd)

 1. Autópálya viselkedés állapotgépének és döntési modelljének tervezése autonóm járművek részére

 2. Autópálya haladás megvalósítása megerősítéses tanulás és neurális hálózatok alkalmazásával

 3. Zárt versenypályán haladó jármű irányítási lehetőségeinek összehasonlítása szimulációs környezetben, mesterséges intelligencia alkalmazásával

 4. Járműirányítás városi környezetben lévő közlekedési helyzetekben, mesterséges intelligencia alkalmazásával.

 5. Speciális Járműmanőver szabályozásának megvalósítása mesterséges intelligencia alkalmazásával

 6. Optimalizáción alapuló trajektóriatervezés analitikusan megoldható egyszerű járműmodell segítségével

 7. Hierarchikus trajektóriatervező algoritmus fejlesztése

 8. Trajektóriatervezés neurális hálózat segítségével

 9. Tetszőleges járműtrajektória értékelése dinamikai megvalósíthatóság szempontjából

 10. Jármű állapotának és mozgási modelljének meghatározása

 11. Járművek közötti kommunikáció késleltetésének hatása az állapotbecslésre

 12. Multi-Bernoulli szűrő alkalmazása közúti forgalomban

 

 

Vasúti automatika TDK témák:

 1. Automatikus térköz realizálása mikroszámítógép vezérlésű vasútmodell felhasználásával. Konzulens : Dr. Gyenes Károly

 2. A vasúti közlekedés biztonsági kérdései. Konzulens: Dr. Szabó Géza

 3. Vasúti biztosítóberendezési rendszerek megőrzésének és múzeumi bemutatásának lehetőségei. Konzulens: Farkas Balázs

 4. Hibafa elemző eszköz készítése. Konzulens: Farkas Balázs

 

Számítástechnikai TDK témák:

 1. Útvonal díjtétel automatikus kijelzése GPS vevő használatával. Konzulens : Dr. Gyenes Károly

 2. Oldtimer autó futási idejének nagypontosságú mérése mikroprocesszoros berendezéssel. Konzulens : Dr Gyenes Károly

 3. Komplex útvonaltervezés. Konzulens : Dr Gyenes Károly

 4. Virtuális labor készítése C# programnyelven Irányítástechnika tárgyhoz: Olyan grafikus felhasználói felülettel rendelkező program készítése a feladat, amelyen keresztül virtuálisan valósítható meg a frekvenciafüggvény-mérs Irányítástechnika labor (konzulens: Dr. Tettamanti Tamás)

 

Közúti közlekedési TDK témák:

(konzulensek: Dr. Tettamanti Tamás, Dr. Varga BalázsDr. Varga István)

 

 1. Gépi intelligencia alkalmazása a közúti közlekedésben (adatbányászat, clustering, SW: rapidminer.com) többféle témában

 2. Az LWR makroszkopikus forgalmi modell numerikus megoldásainak vizsgálata, összehasonlításuk az egzakt megoldással

 3. Városi forgalom intelligens irányítása járművek közötti (V2V) kommunikáció alapján.

 4. Járműkövetési modellek stabilitásanalízise

 5. Intelligens (aktuális forgalmi és domborzati viszonyokat is figyelembe vevő) autóbusz-előnybiztosítás kidolgozása

 6. Gráf alapú makroszkopikus hálózati modell építése és analízise

 7. Lökéshullámok szimulációja mikroszkopikus és makroszkopikus környezetben, a két modellezési szint összehasonlítása

 8. Másodrendű autópálya modellek összehasonlítása, érzékenységvizsgálata

 9. Makroszkopikus forgalmi változók formalizálása járműflotta GPS adatok alapján; irányításhoz való felhasználásuk vizsgálata, szimulációja; irányítás tervezése. (Adott: Vissim szimulációs környezet)

 10. VISSIM vagy SUMO szimuláció készítése intelligens parkolásirányítás megvalósításához (P+R, route guidance, VJT) valós budapesti hálózaton

 11. Autonóm járművek szimulációja VISSIM vagy SUMO szimulátorban Matlabon keresztül implementálva: különböző driver modellek vizsgálata, hangolás

 12. Autonóm közúti csomóponti irányítás (jelzőlámpák helyett kooperatív, járműve közötti kommunikáción alapuló) megvalósítása és analízise VISSIM vagy SUMO szimulátorban

 13. Emisszió és zaj modellezés lehetőségei SUMO forgalomszimulációs szoftverrel

 14. Autonóm jármű forgalomszimulátorba illesztése (Vissim vagy SUMO alkalmazásával): olyan szimulációs keretrendszer kialakítása, amelyben „Vehicle in The Loop” tesztek valósíthatók meg autonóm és kooperatív irányítás témakörében; autonóm jármű virtuális forgalomba illesztése a cél kutatási és tesztelési feladatok céljából

 15. Autonóm járművek tesztelése Carla és SUMO szimulációs szoftverek összehangolt alkalmazásával

 16. Autonóm járművek „Vehicle in The Loop” tesztelése céljából OSM térkép vagy SUMO-ban modellezett hálózat automatikus importálásának megvalósítása Unity 3D szoftver irányába 

 17. Autonóm járművek „Vehicle in The Loop” tesztelése céljából 3 dimenziós digitális térkép automatikus importálásának megvalósítása Unity 3D szoftver irányába

 18. Szabadon konfigurálható jelzőlámpás forgalomirányítás a zalaegerszegi járműipari tesztpálya (ZalaZone) Smart City részének irányításához

 19. Közlekedési szituáció azonosítása és osztályozása autonóm járművek számára: a cél a rendelkezésre álló szenzoradatok és egyéb kiegészítő információk (pl. forgalmi adatok, térkép) alapján megbecsülni, hogy aktuálisan milyen közlekedési szituáció áll fenn forgalomtechnikai szempontból

 20. Közút forgalomirányító berendezés működésének modellezése és biztonságelemzése Petri-hálóval

 21. Közút forgalomirányító berendezés működésének kockázatértékelése és biztonságelemzése

 22. Kockázatértékelés és biztonságelemzés a forgalomirányító berendezés és autonóm járművek együttműködésének vonatkozásában

 23. Az autonóm jármű útvonalválasztásához használandó célfüggvény meghatározása. Az egyéni hasznot maximalizáló útvonal eltér a teljes társadalmi hasznot maximalizálótól a torlódási externália miatt.

 24. Lézeres járműérzékelő (MS Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. terméke) tesztelése és továbbfejlesztési lehetőségei. A szenzor adatok felhasználásával az alapvető forgalomtechnikai paraméterek becslése. A makroszkopikus forgalmi modell (fundamentális diagram elmélet) alkalmazása. Szűrési eljárások vizsgálata és tesztelése a mérések javítására (pl. Kalman-szűrő). Adatfeldolgozó algoritmus és statisztikai modul tervezése a szenzorhoz.

 25. Módszertan készítése több szempont szerinti optimális jelzőlámpa elhelyezésre. Olyan módszer kialakítása, ami segít abban, hogy egy adott topológiájú és dinamikus forgalmi igényű városi úthálózaton meg tudjuk határozni a jelzőlámpával irányított csomópontokat, figyelembe véve az egyéni közlekedők dinamikus, adaptív viselkedését is.

 26. LiDAR szenzor implementálása Unity 3D környezetben az irodalomban található modellek alapján. Szenzor modellek validációja.

 27. RADAR szenzor implementálása Unity 3D környezetben az irodalomban található modellek alapján. Szenzor modellek validációja.

 28. V2X kommunikáció vizualizációja Unity 3D környezetben. A hallgató feladata OMNET++ segítségével szimulált vezetéknélküli kommunikáció (jelterjedés, jelerősség veszteség modellezése, stb.) megjelenítése 3D-s környezetben egy közlekedési példán keresztül.

 29. Cohda Wireless V2X eszköz és OMNET++ mixed reality szimulációja.

 

Légiközlekedési TDK témák

(Konzulensek: Dr. Szabó Géza, Számel Bence Domonkos)

 1. Légtérkapacitás, szektorkapacitás (számítás, szimuláció, emberi tényezők szerepe);

 2. Safety Management Systems (célok, eszközök, fejlesztési lehetőségek);

 3. A légiközlekedés biztonsága, a biztonság modellezése és mérése;

 4. Egyes légiközlekedési műszaki rendszerek (pl. VOR, primer és szekunder radar stb) műszaki megbízhatóságának és visszaesési szintjeinek modellezése.

 

Az oldalon sütiket használunk
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.