TDK témák

Vegyél részt a TDK konferencián!

 

A TDK dolgozattal rengeteg tapasztalatot gyűjthetsz, ráadásul egy jól megírt dolgozattal a diplomamunkádat is előkészíted. A TDK kutatás közvetlenül is irányulhat BSc szakdolgozat / MSc diplomaterv elkészítésére.

Nálunk sok érdekes téma közül válogathatsz, de természetesen a saját ötleteket is várjuk!

A TDK fő célja, hogy a hallgató új (a tanórai kereteken túlmutató) ismereteket szerezzen oktatói segítséggel. Az alábbi témákhoz gyakran csak angol nyelvű szakanyagokat lehet találni. Ehhez nyújt segítséget a www.sciencedirect.com, amely ingyenesen használható a BME IP-hálózatban.

Jelentkezés és bővebb információ a témavezetőknél. A lentiektől eltérő kutatási témák is választhatók a témavezetőkkel egyeztetett módon.

 

Adminisztratív információk: Közlekedésmérnöki kar TDK

 

Járműirányítás / Irányításelmélet TDK témák:

 (Konzulensek: Dr Gáspár Péter, Németh Balázs)

 1. Aktuátorok integrálása rekonfiguráló irányítástervezés céljából
 2. Szenzorfúzió az irányítás biztonságának javítása céljából
 3. Trajektória követési algoritmus tervezése és realizálása
 4. Járművek haladásának összehangolása útkereszteződésekben
 5. Autonóm járművek hatása a hagyományos közlekedésre
 6. Egy aktuátorral elérhető működési tartomány becslése
 7. Több aktuátorral elérhető működési tartomány becslése
 8. Kooperatív járműirányítás egy útvonalon
 9. Járművezető irányítási célú modellezése
 10. Autonóm jármű kritikus helyzeteinek feltérképezése és elemzése
 11. Járművezető és jármű összehangolása az irányítástervezésben
 12. Jármű/Vezető/Környezet összehangolt tervezése az autonóm járműirányításban
 13. KRESZ-táblák, közúti információs táblák és reklámtáblák, vagyis e három tábla-osztály megkülönböztetése képi adatok, becsült méret és becsült távolsági adatok alapján különféle algoritmikus megközelítésekkel.
 14. Út-felfestések (pl. vonalak, átkelőhelyek, forgalomtól elzárt terület, betűk) és hibák elkülönítése mély tanulásos megközelítésben.

A kutatáshoz használt szoftver környezetek: 

 1. Matlab/Simulink: általános tervező/elemző szoftver
 2. CarSim/TruckSim és CarMaker: közúti járműszimulátorok
 3. VisSim: forgalomszimulátor

Autonóm jármű TDK témák:

 (Konzulensek: Dr. Bécsi Tamás  Dr. Aradi Szilárd)

 1. Autópálya viselkedés állapotgépének és döntési modelljének tervezése autonóm járművek részére
 2. Autópálya haladás megvalósítása megerősítéses tanulás és neurális hálózatok alkalmazásával
 3. Zárt versenypályán haladó jármű irányítási lehetőségeinek összehasonlítása szimulációs környezetben, mesterséges intelligencia alkalmazásával
 4. Járműirányítás városi környezetben lévő közlekedési helyzetekben, mesterséges intelligencia alkalmazásával.
 5. Speciális Járműmanőver szabályozásának megvalósítása mesterséges intelligencia alkalmazásával
 6. Optimalizáción alapuló trajektóriatervezés analitikusan megoldható egyszerű járműmodell segítségével
 7. Hierarchikus trajektóriatervező algoritmus fejlesztése
 8. Trajektóriatervezés neurális hálózat segítségével
 9. Tetszőleges járműtrajektória értékelése dinamikai megvalósíthatóság szempontjából
 10. Jármű állapotának és mozgási modelljének meghatározása
 11. Járművek közötti kommunikáció késleltetésének hatása az állapotbecslésre
 12. Multi-Bernoulli szűrő alkalmazása közúti forgalomban

 

 

Vasúti automatika TDK témák:

 1. Automatikus térköz realizálása mikroszámítógép vezérlésű vasútmodell felhasználásával. Konzulens : Dr Gyenes Károly
 2. A vasúti közlekedés biztonsági kérdései. Konzulens: Dr. Szabó Géza
 3. Vasúti biztosítóberendezési rendszerek megőrzésének és múzeumi bemutatásának lehetőségei. Konzulens: Farkas Balázs
 4. Hibafa elemző eszköz készítése. Konzulens: Farkas Balázs

 

Számítástechnikai TDK témák:

 1. Útvonal díjtétel automatikus kijelzése GPS vevő használatával. Konzulens : Dr Gyenes Károly
 2. Oldtimer autó futási idejének nagypontosságú mérése mikroprocesszoros berendezéssel. Konzulens : Dr Gyenes Károly
 3. Komplex útvonaltervezés. Konzulens : Dr Gyenes Károly, Bővebben
 4. Virtuális labor készítése C# programnyelven Irányítástechnika tárgyhoz: Olyan grafikus felhasználói felülettel rendelkező program készítése a feladat, amelyen keresztül virtuálisan valósítható meg a frekvenciafüggvény-mérs Irányítástechnika labor (konzulens: Dr. Tettamanti Tamás)
 
Közúti közlekedési TDK témák:

 1. Gépi intelligencia alkalmazása a közúti közlekedésben (adatbányászat, clustering, SW: rapidminer.com) többféle témában
 2. Az LWR makroszkopikus forgalmi modell numerikus megoldásainak vizsgálata, összehasonlításuk az egzakt megoldással
 3. Lökéshullámok szimulációja mikroszkopikus és makroszkopikus környezetben, a két modellezési szint összehasonlítása
 4. Másodrendű autópálya modellek összehasonlítása, érzékenységvizsgálata
 5. VISSIM vagy SUMO szimuláció készítése intelligens parkolásirányítás megvalósításához (P+R, route guidance, VJT) valós budapesti hálózaton
 6. Városi forgalmi zavarterjedési modell kialakítása és beavatkozási lehetőségek meghatározása
 7. Autonóm közúti csomóponti irányítás (jelzőlámpák helyett kooperatív, járműve közötti kommunikáción alapuló) megvalósítása és analízise VISSIM vagy SUMO szimulátorban
 8. Emisszió és zaj modellezés lehetőségei SUMO forgalomszimulációs szoftverrel
 9. Autonóm jármű forgalomszimulátorba illesztése (Vissim vagy SUMO alkalmazásával): olyan szimulációs keretrendszer kialakítása, amelyben „Vehicle in The Loop” tesztek valósíthatók meg autonóm és kooperatív irányítás témakörében; autonóm jármű virtuális forgalomba illesztése a cél kutatási és tesztelési feladatok céljából
 10. Automatikus szkenárió generálás Vissim mikroszkopikus forgalomszimulációs szoftver számára.
 11. Szabadon konfigurálható jelzőlámpás forgalomirányítás a zalaegerszegi járműipari tesztpálya (ZalaZone) Smart City részének irányításához
 12. Utazási idő és keresztmetszeti forgalomnagyság mérési adatok fúziója, incidensfelismerés városi forgalomban
 13. Közlekedési szituáció azonosítása és osztályozása autonóm járművek számára: a cél a rendelkezésre álló szenzoradatok és egyéb kiegészítő információk (pl. forgalmi adatok, térkép) alapján megbecsülni, hogy aktuálisan milyen közlekedési szituáció áll fenn forgalomtechnikai szempontból
 14. Közút forgalomirányító berendezés működésének modellezése és biztonságelemzése Petri-hálóval
 15. Közút forgalomirányító berendezés működésének kockázatértékelése és biztonságelemzése
 16. Kockázatértékelés és biztonságelemzés a forgalomirányító berendezés és autonóm járművek együttműködésének vonatkozásában
 17. Az autonóm jármű útvonalválasztásához használandó célfüggvény meghatározása. Az egyéni hasznot maximalizáló útvonal eltér a teljes társadalmi hasznot maximalizálótól a torlódási externália miatt.
 18. Lézeres járműérzékelő (MS Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. terméke) tesztelése és továbbfejlesztési lehetőségei. A szenzor adatok felhasználásával az alapvető forgalomtechnikai paraméterek becslése. A makroszkopikus forgalmi modell (fundamentális diagram elmélet) alkalmazása. Szűrési eljárások vizsgálata és tesztelése a mérések javítására (pl. Kalman-szűrő). Adatfeldolgozó algoritmus és statisztikai modul tervezése a szenzorhoz.
 19. Módszertan készítése több szempont szerinti optimális jelzőlámpa elhelyezésre. Olyan módszer kialakítása, ami segít abban, hogy egy adott topológiájú és dinamikus forgalmi igényű városi úthálózaton meg tudjuk határozni a jelzőlámpával irányított csomópontokat, figyelembe véve az egyéni közlekedők dinamikus, adaptív viselkedését is.
 
Szimuláció, mixed reality TDK témák:
(Konzulens: Varga Balázs)
 1. Autonóm járművek tesztelése Carla és SUMO szimulációs szoftverek összehangolt alkalmazásával.
 2. RADAR szenzor implementálása Unity 3D környezetben az irodalomban található modellek alapján. Szenzor modellek validációja.
 3. LiDAR szenzor implementálása Unity 3D környezetben az irodalomban található modellek alapján. Szenzor modellek validációja.
 4. Szintetikus LiDAR pontfelhő validálása előre betanított neurális háló (pl. PointNet) segítségével.
 5. OpenScenario leíró formátum alapján Simulink modell generálása.
 6. Forgalomszimulátor (SUMO, VISSIM) / Járműdinamikai szimulátor (IPG CarMaker, PreScan) / 3D megjelenítő (Unity 3D) koszimulációja (pl. forgalomszimulátorral) tetszőleges célból.
 7. Decentralizált, vezetéknélküli irányítás szimulációja (Omnet++) és/vagy implementálása V2X eszközök segítségével.
 8. Közúti jelzőlámpa (laborban van!) interfészelése (vezérlése) Matlab/Simulink környezetből.
 
Légiközlekedési TDK témák
 1. Légtérkapacitás, szektorkapacitás (számítás, szimuláció, emberi tényezők szerepe);
 2. Safety Management Systems (célok, eszközök, fejlesztési lehetőségek);
 3. A légiközlekedés biztonsága, a biztonság modellezése és mérése;
 4. Egyes légiközlekedési műszaki rendszerek (pl. VOR, primer és szekunder radar stb) műszaki megbízhatóságának és visszaesési szintjeinek modellezése.
 

 1. Gépi intelligencia alkalmazása a közúti közlekedésben (adatbányászat, clustering, SW: rapidminer.com) többféle témában
 2. Az LWR makroszkopikus forgalmi modell numerikus megoldásainak vizsgálata, összehasonlításuk az egzakt megoldással
 3. Lökéshullámok szimulációja mikroszkopikus és makroszkopikus környezetben, a két modellezési szint összehasonlítása
 4. Másodrendű autópálya modellek összehasonlítása, érzékenységvizsgálata
 5. VISSIM vagy SUMO szimuláció készítése intelligens parkolásirányítás megvalósításához (P+R, route guidance, VJT) valós budapesti hálózaton
 6. Városi forgalmi zavarterjedési modell kialakítása és beavatkozási lehetőségek meghatározása
 7. Autonóm közúti csomóponti irányítás (jelzőlámpák helyett kooperatív, járműve közötti kommunikáción alapuló) megvalósítása és analízise VISSIM vagy SUMO szimulátorban
 8. Emisszió és zaj modellezés lehetőségei SUMO forgalomszimulációs szoftverrel
 9. Autonóm jármű forgalomszimulátorba illesztése (Vissim vagy SUMO alkalmazásával): olyan szimulációs keretrendszer kialakítása, amelyben „Vehicle in The Loop” tesztek valósíthatók meg autonóm és kooperatív irányítás témakörében; autonóm jármű virtuális forgalomba illesztése a cél kutatási és tesztelési feladatok céljából
 10. Automatikus szkenárió generálás Vissim mikroszkopikus forgalomszimulációs szoftver számára.
 11. Szabadon konfigurálható jelzőlámpás forgalomirányítás a zalaegerszegi járműipari tesztpálya (ZalaZone) Smart City részének irányításához
 12. Utazási idő és keresztmetszeti forgalomnagyság mérési adatok fúziója, incidensfelismerés városi forgalomban
 13. Közlekedési szituáció azonosítása és osztályozása autonóm járművek számára: a cél a rendelkezésre álló szenzoradatok és egyéb kiegészítő információk (pl. forgalmi adatok, térkép) alapján megbecsülni, hogy aktuálisan milyen közlekedési szituáció áll fenn forgalomtechnikai szempontból
 14. Közút forgalomirányító berendezés működésének modellezése és biztonságelemzése Petri-hálóval
 15. Közút forgalomirányító berendezés működésének kockázatértékelése és biztonságelemzése
 16. Kockázatértékelés és biztonságelemzés a forgalomirányító berendezés és autonóm járművek együttműködésének vonatkozásában
 17. Az autonóm jármű útvonalválasztásához használandó célfüggvény meghatározása. Az egyéni hasznot maximalizáló útvonal eltér a teljes társadalmi hasznot maximalizálótól a torlódási externália miatt.
 18. Lézeres járműérzékelő (MS Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. terméke) tesztelése és továbbfejlesztési lehetőségei. A szenzor adatok felhasználásával az alapvető forgalomtechnikai paraméterek becslése. A makroszkopikus forgalmi modell (fundamentális diagram elmélet) alkalmazása. Szűrési eljárások vizsgálata és tesztelése a mérések javítására (pl. Kalman-szűrő). Adatfeldolgozó algoritmus és statisztikai modul tervezése a szenzorhoz.
 19. Módszertan készítése több szempont szerinti optimális jelzőlámpa elhelyezésre. Olyan módszer kialakítása, ami segít abban, hogy egy adott topológiájú és dinamikus forgalmi igényű városi úthálózaton meg tudjuk határozni a jelzőlámpával irányított csomópontokat, figyelembe véve az egyéni közlekedők dinamikus, adaptív viselkedését is.