Szakdolgozat és diplomaterv a Közlekedés- és Járműirányítási Tanszéken!

Kérjük, hogy a tanszékre jelentkező szakdolgozatíró/diplomatervező még a Neptun-beli jelentkezés előtt személyesen egyeztessen a választott tanszéki konzulensével!

 

Az alábbi felsorolás gondolatébresztő szakdolgozat/diplomaterv témákat takar. Ezeken kívüli témák is választhatók a konzulensekkel egyeztetett módon.

 

Járműmechatronika és AVCE szakdolgozat/diplomaterv témák

Dr. Gáspár Péter témái (e-mail: gaspar.peter [kukac] kjk.bme.hu, Tel: 279-6171)

 1. Agymotoros gépjármű irányításának tervezése kerekenkénti elektronikus hajtásával/fékezésével

 2. Közúti járművek kooperatív irányítása a közúti közlekedésben

 3. Közúti jármű integrált irányításának tervezése

 4. Kormány és fék összehangolt irányításának tervezése a prioritások figyelembe vételével.

 5. Közúti járművek energia optimális adaptív sebesség szabályozójának tervezése

 6. Hierarchikus és elosztott irányítástervezés a járműirányításban

 7. Szürkedoboz identifikációs módszerek az irányítástervezésben

 8. Változtatható csillapítású felfüggesztés modellezése és irányítása.

 9. Additív kormányzás megoldása változtatható geometriájú mechanizmusokkal és irányítással.

 10. Tehergépjárműveknél és buszoknál alkalmazható aktív keresztstabilizátor tervezése.

 11. Hibrid üzemű járművek optimális energiaellátásának biztosítása

 12. Energia rekuperációs lehetőségek járművekben

 13. Hibadetektáló és hibatűrő rendszerek kialakítása. Hibatűrő rendszerek irányításának tervezési elvei és megoldási módszerei

 14. Szenzorfúziós és kommunikációs eszközök az oszlopban haladó járművek irányításában.

 15. Baleset megelőző rendszerek tervezése, kritikus helyzetek felismerése, ütközés elkerülése vagy hatásának csökkentése.

 16. Járműirányítás tervezése járművezetői modell alapján

 17. Felügyeleti szabályozó tervezése az integrált irányításokban

Beágyazott rendszerek, gépi tanulás járműirányítás, szimuláció és szenzorfúzió témák

(A lenti kollégákat kereshetik e-mailben vagy Temasen, elérhetőségek az egyetemi telefonkönyvben.)

Cím Szint Témavezető
CAN-busz paraméterek visszafejtése mesterséges intelligencia segítségével MSc Aradi Szilárd
CAN-busz paraméter visszafejtő algoritmusok fejlesztése MSc Aradi Szilárd
Automatizált területbejárás differenciális robottal BSc Farkas Péter
Automatizált kézbesítő robot pályatervezése és biztonságos trajektóriakövetése BSc Farkas Péter
Modelljármű lidar szenzorinformációkon alapuló automatizált parkoló rendszerének fejlesztése  BSc/MSc Farkas Péter
Megerősítéses tanulás alapú automata parkoló asszisztens MSc Farkas Péter
Megerősítéses tanulás alapú autonóm tolató funkció fejlesztése csuklós járműszerelvények számára MSc Farkas Péter
Modelljármű kamera alapú környezetérzékelő rendszerének kidolgozása BSc/MSc Farkas Péter
"Vehicle-in-the-Loop" szimuláció fejlesztése CARLA szimulátorban BSc/MSc Szőke László
Gráf neurális hálózatok alkalmazása autópályás forgalmi szituációk reprezentációjára MSc Szőke László
Gráf neurális hálózatok alkalmazása a járműirányításban MSc Szőke László
Transzformer architektúrák alkalmazása a megerősítéses tanulásban MSc Szőke László
Többkamerás objektumkövetés alkalmazása a járműipari környezetérzékelésben MSc Szőke László
Több járműves forgalmi helyzet modellezése ROS környezetben BSc Doba Dániel
Modern térképi reprezentációs alkalmazási lehetőségek vizsgálata ROS könyezetben BSc/MSc Doba Dániel
CarMaker nyers szenzor információk kinyerése és ROS2 integrációja MSc Doba Dániel
Közúti járművek modell alapú szabályozása BSc/MSc Szabó Ádám
Terepi járművek szabályozási célú modellezése BSc/MSc Szabó Ádám
Elektromechanikus kuplung aktuátor modellezése és szabályozása BSc/MSc Szabó Ádám
Útvonalkövetés „Receding Horizon Reinforcement Learning” alkalmazásával MSc Szabó Ádám
Multiágens megerősítéses tanulás alkalmazása a járműirányításban MSc Szabó Ádám
Közúti járművek dinamikájának megfigyelése és állapotbecslése BSc Lindenmaier László
Elektromos közúti járművek akkumulátorának töltöttség és hatótávolság becslése állapotmegfigyeléssel BSc/MSc Lindenmaier László
Objektumkövető algoritmusok a járműipari környezetérzékelésben MSc Lindenmaier László
Szenzorfúziós algoritmusok fejlesztése a járműipari környezetérzékelés támogatására MSc Lindenmaier László
Autóipari elektronikai vezérlőegység tervezése magasan automatizált jármű konfigurálásához BSc Fehér Árpád
GNSS alapú jármű nyomkövető eszköz szoftveres fejlesztése flottamenedzsment célokra BSc Fehér Árpád
RTK GNSS alapú tereptárgy pozícionáló hardver és szoftver készítése tesztpályás tesztek és demonstrációk támogatásához  BSc Fehér Árpád
Járművek kamera-alapú lokalizációja neurális hálózattal MSc Törő Olivér, Csuzdi Domonkos
Szimultán lokalizáció és térképezés (SLAM) mobil robot használatával BSc/MSc Törő Olivér, Csuzdi Domonkos
Tanítható állapotbecslő algoritmusok MSc Törő Olivér, Csuzdi Domonkos

 

Vasúti közlekedési szakdolgozat/diplomaterv témák:

Az alábbi témák javaslatok, további témák egyeztetése az oktatóknál lehetséges.

Farkas Balázs témái:

 1. Vasúti foglaltságérzékelési módok összehasonlítása 

  1. Foglaltságérzékelés célja, történeti áttekintése

  2. Foglaltságérzékelési módok ismertetése (sínáramkörös, tengelyszámlálós, kommunikáció alapú, stb.)

  3. Az egyes módok összehasonlítása alkalmazási, üzemi, stb. szempontból

  4. Egyéb innovatív/kiegészítő megoldások és ezek jövőbeli alkalamzásának lehetőségei

 2. A hagyományos vasutak és a városi vasutak (villamos, metró, elővárosi gyorsvasút) jelző- és biztosítóberendezéseinek összehasonlítása

  1. Az egyes rendszerek üzeméből adódó sajátosságok

  2. Kockázat alapú megközelítés

  3. Jogszabály alapú megközelítés

  4. Különbségek járműérzékelés, vonatbefolyásolás terén (akár külön TDK téma)

 3. Állomási biztosítóberendezések vágányutas és nyomvonalas elvének összehasonlítása

  1. Az egyes elvek jellemzői, megvalósítása

  2. Átjárás az egyes elvek között

  3. Az egyes elvek megjelenése különböző biztosítóberendezési rendszerekben

  4. Az egyes elvek tervezési sajátosságai

 4. Magyarországi hosszú távú biztosítóberendezési koncepció alapjának lefektetése

  1. A jelenlegi biztosítóberendezési helyzetkép

  2. Várható fejlesztések a közeljövőben

  3. Távlati egységesítési lehetőségek

  4. Javaslat a fő- és mellékvonalak biztosítóberendezési megoldásaira

  5. Központi forgalomirányítás kiterjesztése (kiegészítésképpen: külföldi példák)

 5. Javaslatok költséghatékony biztosítóberendezési fejlesztésekre

  1. A nagy EU-s projektek kifutnak, így szükség lehet kis költségvetésű projektekre

  2. A vizsgált terület elsősorban a mechanikus, a kulcsos, és a nem biztosított berendezések

  3. Megoldási javaslatok: helyszíni helyett központis állítású váltók, alakjelzők kiváltásának lehetősége, berendezések kiegészítése foglaltságérzékeléssel, stb.

 6. Biztosítóberendezés átépítések a menetrendalapú infrastruktúrafejlesztés tükrében

  1. Menetrendalapú vasúti infrastruktúrafejlesztések általános bemutatása

  2. Külföldi és hazai példák

  3. Osztott fogadóvágány, fogadóvágányi vágánykapcsolatok kérdései

  4. Állomásfejelhúzás és részleges kétvágányúsítás kérdései

  5. Nagysugarú kitérők alkalmazása

  6. Forgalmi kitérők kérdései

 7. Különböző országok jelzési utasításainak összehasonlítása

  1. Jelzési rendszerek bevezető

  2. Nemzeti jelzési rendszerek osztályozása

  3. További elvek, összefüggések összehasonlítása

  4. Szóhasználat

 8. Eulynx

  1. Moduláris biztosítóberendezési technika ötlete

  2. Bevezetés, az ötlet eredete

  3. Eddigi eredmények, további lehetőségek

  4. A "digitális" biztosítóberendezések

  5. Az Eulynx Magyarország szemszögéből

  6. https://eulynx.eu/

 9. Jelzők jelzéseinek optimalizálása a csatlakozó irányok sebességének függvényében (külsős téma, Bi-Logik Kft.)

Közúti közlekedési szakdolgozat/diplomaterv témák:

(konzulensek: Dr. Tettamanti Tamás, Dr. Varga BalázsDr. Varga István)

 1. Városi forgalom intelligens irányítása járművek közötti (V2V), ill. jármű-forgalomirányító berendezés (V2I) kommunikáció alapján

 2. Intelligens (aktuális forgalmi és domborzati viszonyokat, ill. utasszámot is figyelembe vevő) autóbusz-előnybiztosítás kidolgozása, szimulációja

 3. Makroszkopikus hálózati modell kalibrálása nem teljes hálózati mérések alapján SUMO forgalomszimulációs szoftverrel

 4. Makroszkopikus forgalmi változók formalizálása járműflotta GPS adatok alapján; irányításhoz való felhasználásuk vizsgálata, szimulációja; irányítás tervezése. (Adott: Vissim szimulációs környezet)

 5. VISSIM vagy SUMO szimuláció készítése intelligens parkolásirányítás megvalósításához (P+R, route guidance, VJT) valós budapesti hálózaton

 6. Emisszió- és zajmodellezés lehetőségei valós forgalmi adatok alapján. A modellezést forgalomszimulációs szoftverrel kell validálni

 7. Autonóm járművek tesztelése Carla és SUMO szimulációs szoftverek összehangolt alkalmazásával

 8. Autonóm járművek „Vehicle in The Loop” tesztelése céljából OSM térkép vagy SUMO-ban modellezett hálózat automatikus importálásának megvalósítása Unity 3D szoftver irányába 

 9. Közúti forgalomirányító berendezés működésének modellezése és biztonságelemzése Petri-hálóval

 10. Kockázatértékelés és biztonságelemzés a forgalomirányító berendezés és autonóm járművek együttműködésének vonatkozásában a zalaegerszegi járműipari tesztpályán épülő jelzőlámpa-irányító rendszerben

 11. Az autonóm jármű útvonalválasztásához használandó célfüggvény meghatározása. Az egyéni hasznot maximalizáló útvonal eltér a teljes társadalmi hasznot maximalizálótól a torlódási externália miatt

 12. Lézeres járműérzékelő (MS Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. terméke) tesztelése és továbbfejlesztési lehetőségei. A szenzor adatok felhasználásával az alapvető forgalomtechnikai paraméterek becslése. A makroszkopikus forgalmi modell (fundamentális diagram elmélet) alkalmazása. Szűrési eljárások vizsgálata és tesztelése a mérések javítására (pl. Kalman-szűrő). Adatfeldolgozó algoritmus és statisztikai modul tervezése a szenzorhoz

 13. Módszertan készítése több szempont szerinti optimális jelzőlámpa elhelyezésre. Olyan módszer kialakítása, ami segít abban, hogy egy adott topológiájú és dinamikus forgalmi igényű városi úthálózaton meg tudjuk határozni a jelzőlámpával irányított csomópontokat, figyelembe véve az egyéni közlekedők dinamikus, adaptív viselkedését is

 14. V2X kommunikáció vizualizációja Unity 3D környezetben. A hallgató feladata OMNET++ segítségével szimulált vezetéknélküli kommunikáció (jelterjedés, jelerősség veszteség modellezése, stb.) megjelenítése 3D-s környezetben egy közlekedési példán keresztül

 15. Cohda Wireless V2X eszköz és OMNET++ mixed reality szimulációja

 16. Hibrid V2X kommunikáció (802.11p és 5G) szimulációja OMNeT++, INET és Simu5G segítségével

 17. Szabványos GeoNetworking protokoll implementálása OMNeT++ és INET segítségével

 18. Közlekedési szituációk játékelméleti modellezése: optimális döntési stratégiák kidolgozása autonóm járművek számára

 19. Mezoszkopikus forgalomszimulátor kalibrációja

 20. Floating Car Data (Waze, TomTom), ill. Google Popular Times adatok big data alapú elemzése

 21. Közúti-vasúti csomópont modellezése SUMO forgalomszimulációs szoftverben és adaptív irányítás tervezése a vasúti szerelvények érkezési idejének ismeretében

 22. Blockchain for ITS: blokklánc alkalmazási lehetőségei a közúti áruszállításban és közlekedésben (irodalomkutatás, alkalmazási lehetőségek)

 23. Multimodális csomagszállítási módszer kidolgozása és szimulációja SUMO-ban (a cél, hogy többféle közlekedési eszközzel, optimális módon juttassunk célba csomagot)

 24. Balesetek/incidensek hatásvizsgálata térben/időben budapesti WAZE adatok alapján (a feladathoz a https://trafmine.com webservice elérése biztosított), azaz: egy adott baleset miatt milyen valószínűséggel következhet be további baleset és milyen időtávon?

 25. Útlezárások hatásvizsgálata térben/időben budapesti WAZE adatok alapján (a feladathoz a https://trafmine.com webservice elérése biztosított), azaz: egy adott útlezárás milyen externális költségeket okoz (pl. plusz baleset, sorhossz, emisszió)?

 26. Gráf neurális hálók (GNN) alkalmazása forgalombecslésre

 27. Forgalomszimuláció dinamikus skálázása: hogyan válasszuk meg optimálisan (futásidőben) a szimuláció felbontását (mikro, mezo, makro)?

 28. Forgalmi analízis és adatfúziós lehetőségek vizsgálata valós (TomTom, Waze, Google Popular Timnes, telekom OD mátrix) adatokon (https://itraffictools.fomterv.hu felülethez hozzáférést biztosítunk)

  

Légiközlekedési szakdolgozat/diplomaterv témák

(További info: meyer.dora [kukac] kjk.bme.hu)

 1. Monte Carlo szimuláció a légiforgalmi elemzésekben

 2. A bevezető légiforgalmi irányító munkáját támogató eszközök/technikák összehasonlító elemzése

 3. Térközök meghatározása a végső egyenesre

 4. Térközök meghatározása az induló légijárművek között

 5. Repülésbiztonsági érvelés a Eurocontrol Safety Assessment Methodology alapján

  (további info: Dr. Szabó Géza, Számel Bence Domonkos):

 6. Légtérkapacitás, szektorkapacitás (számítás, szimuláció, emberi tényezők szerepe);

  • Safety Management Systems (célok, eszközök, fejlesztési lehetőségek);

  • A légiközlekedés biztonsága, a biztonság modellezése és mérése;

  • Egyes légiközlekedési műszaki rendszerek (pl. VOR, primer és szekunder radar stb) műszaki megbízhatóságának és visszaesési szintjeinek modellezése.

Az oldalon sütiket használunk
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.