Szakdolgozat és diplomaterv a Közlekedés- és Járműirányítási Tanszéken!

Fontos:

A tanszék hagyományainak megfelelően javasoljuk, hogy a tanszékre jelentkező szakdolgozatíró/diplomatervező még a Neptun-beli jelentkezés előtt személyesen egyeztessen a választott tanszéki konzulensével!

 

Az alábbi felsorolás gondolatébresztő szakdolgozat/diplomaterv témákat takar. Ezeken kívüli témák is választhatók a konzulensekkel egyeztetett módon.

 

Vasúti közlekedési szakdolgozat/diplomaterv témák:

Az alábbi témák javaslatok, további témák egyeztetése az oktatóknál lehetséges.

Farkas Balázs témái:

 1. Vasúti foglaltságérzékelési módok összehasonlítása 
  1. Foglaltságérzékelés célja, történeti áttekintése
  2. Foglaltságérzékelési módok ismertetése (sínáramkörös, tengelyszámlálós, kommunikáció alapú, stb.)
  3. Az egyes módok összehasonlítása alkalmazási, üzemi, stb. szempontból
  4. Egyéb innovatív/kiegészítő megoldások és ezek jövőbeli alkalamzásának lehetőségei
 2. A hagyományos vasutak és a városi vasutak (villamos, metró, elővárosi gyorsvasút) jelző- és biztosítóberendezéseinek összehasonlítása
  1. Az egyes rendszerek üzeméből adódó sajátosságok
  2. Kockázat alapú megközelítés
  3. Jogszabály alapú megközelítés
  4. Különbségek járműérzékelés, vonatbefolyásolás terén (akár külön TDK téma)
 3. Állomási biztosítóberendezések vágányutas és nyomvonalas elvének összehasonlítása
  1. Az egyes elvek jellemzői, megvalósítása
  2. Átjárás az egyes elvek között
  3. Az egyes elvek megjelenése különböző biztosítóberendezési rendszerekben
  4. Az egyes elvek tervezési sajátosságai
 4. Magyarországi hosszú távú biztosítóberendezési koncepció alapjának lefektetése
  1. A jelenlegi biztosítóberendezési helyzetkép
  2. Várható fejlesztések a közeljövőben
  3. Távlati egységesítési lehetőségek
  4. Javaslat a fő- és mellékvonalak biztosítóberendezési megoldásaira
  5. Központi forgalomirányítás kiterjesztése (kiegészítésképpen: külföldi példák)
 5. Javaslatok költséghatékony biztosítóberendezési fejlesztésekre
  1. A nagy EU-s projektek kifutnak, így szükség lehet kis költségvetésű projektekre
  2. A vizsgált terület elsősorban a mechanikus, a kulcsos, és a nem biztosított berendezések
  3. Megoldási javaslatok: helyszíni helyett központis állítású váltók, alakjelzők kiváltásának lehetősége, berendezések kiegészítése foglaltságérzékeléssel, stb.
 6. Biztosítóberendezés átépítések a menetrendalapú infrastruktúrafejlesztés tükrében
  1. Menetrendalapú vasúti infrastruktúrafejlesztések általános bemutatása
  2. Külföldi és hazai példák
  3. Osztott fogadóvágány, fogadóvágányi vágánykapcsolatok kérdései
  4. Állomásfejelhúzás és részleges kétvágányúsítás kérdései
  5. Nagysugarú kitérők alkalmazása
  6. Forgalmi kitérők kérdései
 7. Különböző országok jelzési utasításainak összehasonlítása
  1. Jelzési rendszerek bevezető
  2. Nemzeti jelzési rendszerek osztályozása
  3. További elvek, összefüggések összehasonlítása
  4. Szóhasználat
 8. Eulynx
  1. Moduláris biztosítóberendezési technika ötlete
  2. Bevezetés, az ötlet eredete
  3. Eddigi eredmények, további lehetőségek
  4. A "digitális" biztosítóberendezések
  5. Az Eulynx Magyarország szemszögéből
  6. https://eulynx.eu/
 9. Jelzők jelzéseinek optimalizálása a csatlakozó irányok sebességének függvényében (külsős téma, Bi-Logik Kft.)
Közúti közlekedési TDK témák:

 1. Gépi intelligencia alkalmazása a közúti közlekedésben (adatbányászat, clustering, SW: rapidminer.com) többféle témában
 2. Az LWR makroszkopikus forgalmi modell numerikus megoldásainak vizsgálata, összehasonlításuk az egzakt megoldással
 3. Lökéshullámok szimulációja mikroszkopikus és makroszkopikus környezetben, a két modellezési szint összehasonlítása
 4. Másodrendű autópálya modellek összehasonlítása, érzékenységvizsgálata
 5. VISSIM vagy SUMO szimuláció készítése intelligens parkolásirányítás megvalósításához (P+R, route guidance, VJT) valós budapesti hálózaton
 6. Városi forgalmi zavarterjedési modell kialakítása és beavatkozási lehetőségek meghatározása
 7. Autonóm közúti csomóponti irányítás (jelzőlámpák helyett kooperatív, járműve közötti kommunikáción alapuló) megvalósítása és analízise VISSIM vagy SUMO szimulátorban
 8. Emisszió és zaj modellezés lehetőségei SUMO forgalomszimulációs szoftverrel
 9. Autonóm jármű forgalomszimulátorba illesztése (Vissim vagy SUMO alkalmazásával): olyan szimulációs keretrendszer kialakítása, amelyben „Vehicle in The Loop” tesztek valósíthatók meg autonóm és kooperatív irányítás témakörében; autonóm jármű virtuális forgalomba illesztése a cél kutatási és tesztelési feladatok céljából
 10. Automatikus szkenárió generálás Vissim mikroszkopikus forgalomszimulációs szoftver számára.
 11. Szabadon konfigurálható jelzőlámpás forgalomirányítás a zalaegerszegi járműipari tesztpálya (ZalaZone) Smart City részének irányításához
 12. Utazási idő és keresztmetszeti forgalomnagyság mérési adatok fúziója, incidensfelismerés városi forgalomban
 13. Közlekedési szituáció azonosítása és osztályozása autonóm járművek számára: a cél a rendelkezésre álló szenzoradatok és egyéb kiegészítő információk (pl. forgalmi adatok, térkép) alapján megbecsülni, hogy aktuálisan milyen közlekedési szituáció áll fenn forgalomtechnikai szempontból
 14. Közút forgalomirányító berendezés működésének modellezése és biztonságelemzése Petri-hálóval
 15. Közút forgalomirányító berendezés működésének kockázatértékelése és biztonságelemzése
 16. Kockázatértékelés és biztonságelemzés a forgalomirányító berendezés és autonóm járművek együttműködésének vonatkozásában
 17. Az autonóm jármű útvonalválasztásához használandó célfüggvény meghatározása. Az egyéni hasznot maximalizáló útvonal eltér a teljes társadalmi hasznot maximalizálótól a torlódási externália miatt.
 18. Lézeres járműérzékelő (MS Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. terméke) tesztelése és továbbfejlesztési lehetőségei. A szenzor adatok felhasználásával az alapvető forgalomtechnikai paraméterek becslése. A makroszkopikus forgalmi modell (fundamentális diagram elmélet) alkalmazása. Szűrési eljárások vizsgálata és tesztelése a mérések javítására (pl. Kalman-szűrő). Adatfeldolgozó algoritmus és statisztikai modul tervezése a szenzorhoz.
 19. Módszertan készítése több szempont szerinti optimális jelzőlámpa elhelyezésre. Olyan módszer kialakítása, ami segít abban, hogy egy adott topológiájú és dinamikus forgalmi igényű városi úthálózaton meg tudjuk határozni a jelzőlámpával irányított csomópontokat, figyelembe véve az egyéni közlekedők dinamikus, adaptív viselkedését is.
 20. Egy aktuális budapesti forgalomtechnikai probléma optimális megoldási lehetőségei a Siemens Aimsun Next forgalmi szimulációs szoftverrel - az Aimsun SL (Barcelona) és a Siemens Mobility Kft. (Budapest) mint a szimulációs szoftverek és a fővárosi forgalomirányító központ technológia szállítói és a Budapest Közút Zrt. mint fővárosi közúthálózat és forgalomirányító központ üzemeltető szakmai támogatásával.
 
Szimuláció, mixed reality TDK témák:
(Konzulens: Varga Balázs)
 1. Autonóm járművek tesztelése Carla és SUMO szimulációs szoftverek összehangolt alkalmazásával.
 2. RADAR szenzor implementálása Unity 3D környezetben az irodalomban található modellek alapján. Szenzor modellek validációja.
 3. LiDAR szenzor implementálása Unity 3D környezetben az irodalomban található modellek alapján. Szenzor modellek validációja.
 4. Szintetikus LiDAR pontfelhő validálása előre betanított neurális háló (pl. PointNet) segítségével.
 5. OpenScenario leíró formátum alapján Simulink modell generálása.
 6. Forgalomszimulátor (SUMO, VISSIM) / Járműdinamikai szimulátor (IPG CarMaker, PreScan) / 3D megjelenítő (Unity 3D) koszimulációja (pl. forgalomszimulátorral) tetszőleges célból.
 7. Decentralizált, vezetéknélküli irányítás szimulációja (Omnet++) és/vagy implementálása V2X eszközök segítségével.
 8. Közúti jelzőlámpa (laborban van!) interfészelése (vezérlése) Matlab/Simulink környezetből.

 

Járműdinamika és irányításelmélet szakdolgozat/diplomaterv témák

(Dr GÁSPÁR PÉTER, E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Tel: 279-6171)

 1. Agymotoros gépjármű irányításának tervezése kerekenkénti elektronikus hajtásával/fékezésével
 2. Közúti járművek kooperatív irányítása a közúti közlekedésben
 3. Közúti jármű integrált irányításának tervezése
 4. Kormány és fék összehangolt irányításának tervezése a prioritások figyelembe vételével.
 5. Közúti járművek energia optimális adaptív sebesség szabályozójának tervezése
 6. Hierarchikus és elosztott irányítástervezés a járműirányításban
 7. Szürkedoboz identifikációs módszerek az irányítástervezésben
 8. Változtatható csillapítású felfüggesztés modellezése és irányítása.
 9. Additív kormányzás megoldása változtatható geometriájú mechanizmusokkal és irányítással.
 10. Tehergépjárműveknél és buszoknál alkalmazható aktív keresztstabilizátor tervezése.
 11. Hibrid üzemű járművek optimális energiaellátásának biztosítása
 12. Energia rekuperációs lehetőségek járművekben
 13. Hibadetektáló és hibatűrő rendszerek kialakítása. Hibatűrő rendszerek irányításának tervezési elvei és megoldási módszerei
 14. Szenzorfúziós és kommunikációs eszközök az oszlopban haladó járművek irányításában.
 15. Baleset megelőző rendszerek tervezése, kritikus helyzetek felismerése, ütközés elkerülése vagy hatásának csökkentése.
 16. Járműirányítás tervezése járművezetői modell alapján
 17. Felügyeleti szabályozó tervezése az integrált irányításokban

  

Légiközlekedési szakdolgozat/diplomaterv témák

(További info: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

 1. Monte Carlo szimuláció a légiforgalmi elemzésekben
 2. A bevezető légiforgalmi irányító munkáját támogató eszközök/technikák összehasonlító elemzése
 3. Térközök meghatározása a végső egyenesre
 4. Térközök meghatározása az induló légijárművek között
 5. Repülésbiztonsági érvelés a Eurocontrol Safety Assessment Methodology alapján

  (további info: Dr. Szabó Géza, Számel Bence Domonkos):
 6. Légtérkapacitás, szektorkapacitás (számítás, szimuláció, emberi tényezők szerepe);
  • Safety Management Systems (célok, eszközök, fejlesztési lehetőségek);
  • A légiközlekedés biztonsága, a biztonság modellezése és mérése;
  • Egyes légiközlekedési műszaki rendszerek (pl. VOR, primer és szekunder radar stb) műszaki megbízhatóságának és visszaesési szintjeinek modellezése.