Szakdolgozat és diplomaterv a Közlekedés- és Járműirányítási Tanszéken!

A tanszék hagyományainak megfelelően javasoljuk, hogy a tanszékre jelentkező szakdolgozatíró/diplomatervező még a Neptun-beli jelentkezés előtt személyesen egyeztessen a választott tanszéki konzulensével!

 

Az alábbi felsorolás gondolatébresztő szakdolgozat/diplomaterv témákat takar. Ezeken kívüli témák is választhatók a konzulensekkel egyeztetett módon.

 

Vasúti közlekedési szakdolgozat/diplomaterv témák:

Az alábbi témák javaslatok, további témák egyeztetése az oktatóknál lehetséges.

Farkas Balázs témái:

 1. Vasúti foglaltságérzékelési módok összehasonlítása 

  1. Foglaltságérzékelés célja, történeti áttekintése

  2. Foglaltságérzékelési módok ismertetése (sínáramkörös, tengelyszámlálós, kommunikáció alapú, stb.)

  3. Az egyes módok összehasonlítása alkalmazási, üzemi, stb. szempontból

  4. Egyéb innovatív/kiegészítő megoldások és ezek jövőbeli alkalamzásának lehetőségei

 2. A hagyományos vasutak és a városi vasutak (villamos, metró, elővárosi gyorsvasút) jelző- és biztosítóberendezéseinek összehasonlítása

  1. Az egyes rendszerek üzeméből adódó sajátosságok

  2. Kockázat alapú megközelítés

  3. Jogszabály alapú megközelítés

  4. Különbségek járműérzékelés, vonatbefolyásolás terén (akár külön TDK téma)

 3. Állomási biztosítóberendezések vágányutas és nyomvonalas elvének összehasonlítása

  1. Az egyes elvek jellemzői, megvalósítása

  2. Átjárás az egyes elvek között

  3. Az egyes elvek megjelenése különböző biztosítóberendezési rendszerekben

  4. Az egyes elvek tervezési sajátosságai

 4. Magyarországi hosszú távú biztosítóberendezési koncepció alapjának lefektetése

  1. A jelenlegi biztosítóberendezési helyzetkép

  2. Várható fejlesztések a közeljövőben

  3. Távlati egységesítési lehetőségek

  4. Javaslat a fő- és mellékvonalak biztosítóberendezési megoldásaira

  5. Központi forgalomirányítás kiterjesztése (kiegészítésképpen: külföldi példák)

 5. Javaslatok költséghatékony biztosítóberendezési fejlesztésekre

  1. A nagy EU-s projektek kifutnak, így szükség lehet kis költségvetésű projektekre

  2. A vizsgált terület elsősorban a mechanikus, a kulcsos, és a nem biztosított berendezések

  3. Megoldási javaslatok: helyszíni helyett központis állítású váltók, alakjelzők kiváltásának lehetősége, berendezések kiegészítése foglaltságérzékeléssel, stb.

 6. Biztosítóberendezés átépítések a menetrendalapú infrastruktúrafejlesztés tükrében

  1. Menetrendalapú vasúti infrastruktúrafejlesztések általános bemutatása

  2. Külföldi és hazai példák

  3. Osztott fogadóvágány, fogadóvágányi vágánykapcsolatok kérdései

  4. Állomásfejelhúzás és részleges kétvágányúsítás kérdései

  5. Nagysugarú kitérők alkalmazása

  6. Forgalmi kitérők kérdései

 7. Különböző országok jelzési utasításainak összehasonlítása

  1. Jelzési rendszerek bevezető

  2. Nemzeti jelzési rendszerek osztályozása

  3. További elvek, összefüggések összehasonlítása

  4. Szóhasználat

 8. Eulynx

  1. Moduláris biztosítóberendezési technika ötlete

  2. Bevezetés, az ötlet eredete

  3. Eddigi eredmények, további lehetőségek

  4. A "digitális" biztosítóberendezések

  5. Az Eulynx Magyarország szemszögéből

  6. https://eulynx.eu/

 9. Jelzők jelzéseinek optimalizálása a csatlakozó irányok sebességének függvényében (külsős téma, Bi-Logik Kft.)

Közúti közlekedési szakdolgozat/diplomaterv témák:

(konzulensek: Dr. Tettamanti Tamás, Dr. Varga BalázsDr. Varga István)

 1. Gépi intelligencia alkalmazása a közúti közlekedésben (adatbányászat, clustering, SW: rapidminer.com) többféle témában

 2. Az LWR makroszkopikus forgalmi modell numerikus megoldásainak vizsgálata, összehasonlításuk az egzakt megoldással

 3. Városi forgalom intelligens irányítása járművek közötti (V2V) kommunikáció alapján.

 4. Járműkövetési modellek stabilitásanalízise

 5. Intelligens (aktuális forgalmi és domborzati viszonyokat is figyelembe vevő) autóbusz-előnybiztosítás kidolgozása

 6. Gráf alapú makroszkopikus hálózati modell építése és analízise

 7. Lökéshullámok szimulációja mikroszkopikus és makroszkopikus környezetben, a két modellezési szint összehasonlítása

 8. Másodrendű autópálya modellek összehasonlítása, érzékenységvizsgálata

 9. Makroszkopikus forgalmi változók formalizálása járműflotta GPS adatok alapján; irányításhoz való felhasználásuk vizsgálata, szimulációja; irányítás tervezése. (Adott: Vissim szimulációs környezet)

 10. VISSIM vagy SUMO szimuláció készítése intelligens parkolásirányítás megvalósításához (P+R, route guidance, VJT) valós budapesti hálózaton

 11. Autonóm járművek szimulációja VISSIM vagy SUMO szimulátorban Matlabon keresztül implementálva: különböző driver modellek vizsgálata, hangolás

 12. Autonóm közúti csomóponti irányítás (jelzőlámpák helyett kooperatív, járműve közötti kommunikáción alapuló) megvalósítása és analízise VISSIM vagy SUMO szimulátorban

 13. Emisszió és zaj modellezés lehetőségei SUMO forgalomszimulációs szoftverrel

 14. Autonóm jármű forgalomszimulátorba illesztése (Vissim vagy SUMO alkalmazásával): olyan szimulációs keretrendszer kialakítása, amelyben „Vehicle in The Loop” tesztek valósíthatók meg autonóm és kooperatív irányítás témakörében; autonóm jármű virtuális forgalomba illesztése a cél kutatási és tesztelési feladatok céljából

 15. Autonóm járművek tesztelése Carla és SUMO szimulációs szoftverek összehangolt alkalmazásával.

 16. Autonóm járművek „Vehicle in The Loop” tesztelése céljából OSM térkép vagy SUMO-ban modellezett hálózat automatikus importálásának megvalósítása Unity 3D szoftver irányába 

 17. Autonóm járművek „Vehicle in The Loop” tesztelése céljából 3 dimenziós digitális térkép automatikus importálásának megvalósítása Unity 3D szoftver irányába

 18. Szabadon konfigurálható jelzőlámpás forgalomirányítás a zalaegerszegi járműipari tesztpálya (ZalaZone) Smart City részének irányításához

 19. Közlekedési szituáció azonosítása és osztályozása autonóm járművek számára: a cél a rendelkezésre álló szenzoradatok és egyéb kiegészítő információk (pl. forgalmi adatok, térkép) alapján megbecsülni, hogy aktuálisan milyen közlekedési szituáció áll fenn forgalomtechnikai szempontból

 20. Közút forgalomirányító berendezés működésének modellezése és biztonságelemzése Petri-hálóval

 21. Közút forgalomirányító berendezés működésének kockázatértékelése és biztonságelemzése

 22. Kockázatértékelés és biztonságelemzés a forgalomirányító berendezés és autonóm járművek együttműködésének vonatkozásában

 23. Az autonóm jármű útvonalválasztásához használandó célfüggvény meghatározása. Az egyéni hasznot maximalizáló útvonal eltér a teljes társadalmi hasznot maximalizálótól a torlódási externália miatt.

 24. Lézeres járműérzékelő tesztelése és továbbfejlesztési lehetőségei. A szenzor adatok felhasználásával az alapvető forgalomtechnikai paraméterek becslése. A makroszkopikus forgalmi modell (fundamentális diagram elmélet) alkalmazása. Szűrési eljárások vizsgálata és tesztelése a mérések javítására (pl. Kalman-szűrő). Adatfeldolgozó algoritmus és statisztikai modul tervezése a szenzorhoz.

 25. Módszertan készítése több szempont szerinti optimális jelzőlámpa elhelyezésre. Olyan módszer kialakítása, ami segít abban, hogy egy adott topológiájú és dinamikus forgalmi igényű városi úthálózaton meg tudjuk határozni a jelzőlámpával irányított csomópontokat, figyelembe véve az egyéni közlekedők dinamikus, adaptív viselkedését is.

 26. LiDAR szenzor implementálása Unity 3D környezetben az irodalomban található modellek alapján. Szenzor modellek validációja.

 27. RADAR szenzor implementálása Unity 3D környezetben az irodalomban található modellek alapján. Szenzor modellek validációja.

 

Járműdinamika és irányításelmélet szakdolgozat/diplomaterv témák

(Dr. Gáspár Péter, E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Tel: 279-6171)

 1. Agymotoros gépjármű irányításának tervezése kerekenkénti elektronikus hajtásával/fékezésével

 2. Közúti járművek kooperatív irányítása a közúti közlekedésben

 3. Közúti jármű integrált irányításának tervezése

 4. Kormány és fék összehangolt irányításának tervezése a prioritások figyelembe vételével.

 5. Közúti járművek energia optimális adaptív sebesség szabályozójának tervezése

 6. Hierarchikus és elosztott irányítástervezés a járműirányításban

 7. Szürkedoboz identifikációs módszerek az irányítástervezésben

 8. Változtatható csillapítású felfüggesztés modellezése és irányítása.

 9. Additív kormányzás megoldása változtatható geometriájú mechanizmusokkal és irányítással.

 10. Tehergépjárműveknél és buszoknál alkalmazható aktív keresztstabilizátor tervezése.

 11. Hibrid üzemű járművek optimális energiaellátásának biztosítása

 12. Energia rekuperációs lehetőségek járművekben

 13. Hibadetektáló és hibatűrő rendszerek kialakítása. Hibatűrő rendszerek irányításának tervezési elvei és megoldási módszerei

 14. Szenzorfúziós és kommunikációs eszközök az oszlopban haladó járművek irányításában.

 15. Baleset megelőző rendszerek tervezése, kritikus helyzetek felismerése, ütközés elkerülése vagy hatásának csökkentése.

 16. Járműirányítás tervezése járművezetői modell alapján

 17. Felügyeleti szabályozó tervezése az integrált irányításokban

 

Légiközlekedési szakdolgozat/diplomaterv témák

(További info: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

 1. Monte Carlo szimuláció a légiforgalmi elemzésekben

 2. A bevezető légiforgalmi irányító munkáját támogató eszközök/technikák összehasonlító elemzése

 3. Térközök meghatározása a végső egyenesre

 4. Térközök meghatározása az induló légijárművek között

 5. Repülésbiztonsági érvelés a Eurocontrol Safety Assessment Methodology alapján

  (további info: Dr. Szabó Géza, Számel Bence Domonkos):

 6. Légtérkapacitás, szektorkapacitás (számítás, szimuláció, emberi tényezők szerepe);

  • Safety Management Systems (célok, eszközök, fejlesztési lehetőségek);

  • A légiközlekedés biztonsága, a biztonság modellezése és mérése;

  • Egyes légiközlekedési műszaki rendszerek (pl. VOR, primer és szekunder radar stb) műszaki megbízhatóságának és visszaesési szintjeinek modellezése.

Az oldalon sütiket használunk
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.