Szakdolgozat és diplomaterv a Közlekedés- és Járműirányítási Tanszéken!

Fontos:

A tanszék hagyományainak megfelelően javasoljuk, hogy a tanszékre jelentkező szakdolgozatíró/diplomatervező még a Neptun-beli jelentkezés előtt személyesen egyeztessen a választott tanszéki konzulensével!

 

Az alábbi felsorolás gondolatébresztő szakdolgozat/diplomaterv témákat takar. Ezeken kívüli témák is választhatók a konzulensekkel egyeztetett módon.

 

Vasúti közlekedési szakdolgozat/diplomaterv témák:

Az alábbi témák javaslatok, további témák egyeztetése az oktatóknál lehetséges.

Farkas Balázs témái:

 1. Vasúti foglaltságérzékelési módok összehasonlítása 
  1. Foglaltságérzékelés célja, történeti áttekintése
  2. Foglaltságérzékelési módok ismertetése (sínáramkörös, tengelyszámlálós, kommunikáció alapú, stb.)
  3. Az egyes módok összehasonlítása alkalmazási, üzemi, stb. szempontból
 2. A hagyományos vasutak és a városi vasutak (villamos, metró, elővárosi gyorsvasút) jelző- és biztosítóberendezéseinek összehasonlítása
  1. Az egyes rendszerek üzeméből adódó sajátosságok
  2. Kockázat alapú megközelítés
  3. Jogszabály alapú megközelítés
  4. Különbségek járműérzékelés, vonatbefolyásolás terén (akár külön TDK téma)
 3. Állomási biztosítóberendezések vágányutas és nyomvonalas elvének összehasonlítása
  1. Az egyes elvek jellemzői, megvalósítása
  2. Átjárás az egyes elvek között
  3. Az egyes elvek megjelenése különböző biztosítóberendezési rendszerekben
  4. Az egyes elvek tervezési sajátosságai
 4. Magyarországi hosszú távú biztosítóberendezési koncepció alapjának lefektetése
  1. A jelenlegi biztosítóberendezési helyzetkép
  2. Várható fejlesztések a közeljövőben
  3. Távlati egységesítési lehetőségek
  4. Javaslat a fő- és mellékvonalak biztosítóberendezési megoldásaira
  5. Központi forgalomirányítás kiterjesztése (kiegészítésképpen: külföldi példák)
 5. Javaslatok költséghatékony biztosítóberendezési fejlesztésekre
  1. A nagy EU-s projektek kifutnak, így szükség lehet kis költségvetésű projektekre
  2. A vizsgált terület elsősorban a mechanikus, a kulcsos, és a nem biztosított berendezések
  3. Megoldási javaslatok: helyszíni helyett központis állítású váltók, alakjelzők kiváltásának lehetősége, berendezések kiegészítése foglaltságérzékeléssel, stb.
 6. Biztosítóberendezés átépítések a menetrendalapú infrastruktúrafejlesztés tükrében
  1. Menetrendalapú vasúti infrastruktúrafejlesztések általános bemutatása
  2. Külföldi és hazai példák
  3. Osztott fogadóvágány, fogadóvágányi vágánykapcsolatok kérdései
  4. Állomásfejelhúzás és részleges kétvágányúsítás kérdései
  5. Nagysugarú kitérők alkalmazása
  6. Forgalmi kitérők kérdései
 7. Különböző országok jelzési utasításainak összehasonlítása
  1. Jelzési rendszerek bevezető
  2. Nemzeti jelzési rendszerek osztályozása
  3. További elvek, összefüggések összehasonlítása
 8. Jelzők jelzéseinek optimalizálása a csatlakozó irányok sebességének függvényében (külsős téma, Bi-Logik Kft.)

Közúti közlekedési szakdolgozat/diplomaterv témák:

 1. Korszerű forgalomirányító stratégiák teljesítményvizsgálatának módszertana valós budapesti mérések (hurokdetektor, FCD) alapján; Mikro-szimulációs és egyéb szoftverek által adott kimeneti mérések vizsgálata, áttekintése (átlagos fogyasztás, eljutási idők, megállások száma, stb...)
 2. Gépi intelligencia alkalmazása a közúti közlekedésben (adatbányászat, clustering, SW: rapidminer.com) többféle témában
 3. Vissim vagy SUMO forgalomszimulátor kalibrációja iteratív optimalizációs eljárással
 4. Városi fundamentális diagram (mint forgalmi modell) identifikációja városi közlekedési hálózatban szimulációs eljárások (Vissim vagy SUMO) alapján
 5. Az LWR makroszkopikus forgalmi modell numerikus megoldásainak vizsgálata, összehasonlításuk az egzakt megoldással
 6. Városi forgalom intelligens irányítása járművek közötti (V2V) kommunikáció alapján.
 7. Járműkövetési modellek stabilitásanalízise
 8. Intelligens (aktuális forgalmi és domborzati viszonyokat is figyelembe vevő) autóbusz-előnybiztosítás kidolgozása
 9. Gráf alapú makroszkopikus hálózati modell építése és analízise
 10. Változtatható jelzésképű táblák vezérlése ACTROS VTC 3000 forgalomirányító berendezéssel, adaptív forgalomirányító algoritmus megvalósítása (rendelkezésre álló segédletek: protokoll dokumentáció, megvalósított kommunikációs program)
 11. ACTROS VTC 3000 forgalomirányító berendezés programozása korszerű becslő/irányító algoritmusok megvalósítása céljából (rendelkezésre álló segédletek: ACTROS Java forgalomtechnika dokumentáció, megvalósított kommunikációs program Actros és PC között)
 12. Intelligens közúti jelzőfejek (okos jelzőfej) megvalósítása: PLC-vel vagy egyéb eszközökkel, wireless kapcsolattal, elosztott irányítás megvalósítására
 13. Intelligens közúti jelzőfejek (okos jelzőfej) megvalósításának szimulációja Matlab vagy C# programban (wireless kapcsolat, elosztott irányítás) 
 14. Intelligens közúti jelzőfejek (okos jelzőfej) megvalósításának kockázat elemzése, hibafal analízise, szabványoknak való megfelelés biztosítása
 15. Az autonóm járműforgalom figyelembevétele a közlekedési ráterhelési modellek alkalmazásában  VISUM makroszkopikus forgalomszimulációs program segítségével
 16. Védett városi zóna forgalomirányítása fundamentális diagram alapján
 17. Lökéshullámok szimulációja mikroszkopikus és makroszkopikus környezetben, a két modellezési szint összehasonlítása
 18. Másodrendű autópálya modellek összehasonlítása, érzékenységvizsgálata
 19. Makroszkopikus forgalmi változók formalizálása járműflotta GPS adatok alapján; irányításhoz való felhasználásuk vizsgálata, szimulációja; irányítás tervezése. (Adott: Vissim szimulációs környezet)
 20. SUMO forgalomszimulátor mikro- és makroszintű hangolása online járműadatok (pl. FCD) alapján.
 21. Szakasz szintű utazási idő becslés városi hálózatban FCD és hurokdetektorok alapján (becslési módszerek tesztelése validálása Vissimben)
 22. Különböző kiépítésű körforgalmak vizsgálata és összehasonlító analízise jelzőlámpás csomóponti irányítással VISSIM szimulátorban; értékelő módszertan készítése a körfogalom kiépítés indokoltságának eldöntéséhez forgalmi és hálózati jellemzők alapján
 23. A budapesti utzási idő kijelző VJT táblák működésének szimulációja Vissimben vagy SUMO-ban: a jelenlegi - Budapest Közút Zrt. által is használt - becslő algoritmus megvalósítása és továbbfejlesztési lehetőségeinek vizsgálata
 24. VISSIM vagy SUMO szimuláció készítése intelligens parkolásirányítás megvalósításához (P+R, route guidance, VJT) valós budapesti hálózaton
 25. Autonóm járművek szimulációja VISSIM vagy SUMO szimulátorban Matlabon keresztül implementálva: különböző driver modellek vizsgálata, hangolás
 26. Autonóm közúti csomóponti irányítás (jelzőlámpák helyett kooperatív, járműve közötti kommunikáción alapuló) megvalósítása és analízise VISSIM vagy SUMO szimulátorban
 27. Emisszió és zaj modellezés lehetőségei SUMO forgalomszimulációs szoftverrel
 28. Autonóm jármű forgalomszimulátorba illesztése (Vissim vagy SUMO alkalmazásával): olyan szimulációs keretrendszer kialakítása, amelyben „Vehicle in The Loop” tesztek valósíthatók meg autonóm és kooperatív irányítás témakörében; autonóm jármű virtuális forgalomba illesztése a cél kutatási és tesztelési feladatok céljából
 29. Autonóm járművek tesztelése Carla és SUMO szimulációs szoftverek összehangolt alkalmazásával.
 30. Autonóm járművek „Vehicle in The Loop” tesztelése céljából OSM térkép vagy SUMO-ban modellezett hálózat automatikus importálásának megvalósítása Unity 3D szoftver irányába 
 31. Autonóm járművek „Vehicle in The Loop” tesztelése céljából 3 dimenziós digitális térkép automatikus importálásának megvalósítása Unity 3D szoftver irányába
 32. Szabadon konfigurálható jelzőlámpás forgalomirányítás a zalaegerszegi járműipari tesztpálya (ZalaZone) Smart City részének irányításához
 33. Közlekedési szituáció azonosítása és osztályozása autonóm járművek számára: a cél a rendelkezésre álló szenzoradatok és egyéb kiegészítő információk (pl. forgalmi adatok, térkép) alapján megbecsülni, hogy aktuálisan milyen közlekedési szituáció áll fenn forgalomtechnikai szempontból
 34. Közút forgalomirányító berendezés működésének modellezése és biztonságelemzése Petri-hálóval
 35. Közút forgalomirányító berendezés működésének kockázatértékelése és biztonságelemzése
 36. Kockázatértékelés és biztonságelemzés a forgalomirányító berendezés és autonóm járművek együttműködésének vonatkozásában
 37. Az autonóm jármű útvonalválasztásához használandó célfüggvény meghatározása. Az egyéni hasznot maximalizáló útvonal eltér a teljes társadalmi hasznot maximalizálótól a torlódási externália miatt.
 38. Lézeres járműérzékelő tesztelése és továbbfejlesztési lehetőségei. A szenzor adatok felhasználásával az alapvető forgalomtechnikai paraméterek becslése. A makroszkopikus forgalmi modell (fundamentális diagram elmélet) alkalmazása. Szűrési eljárások vizsgálata és tesztelése a mérések javítására (pl. Kalman-szűrő). Adatfeldolgozó algoritmus és statisztikai modul tervezése a szenzorhoz.
 39. Módszertan készítése több szempont szerinti optimális jelzőlámpa elhelyezésre. Olyan módszer kialakítása, ami segít abban, hogy egy adott topológiájú és dinamikus forgalmi igényű városi úthálózaton meg tudjuk határozni a jelzőlámpával irányított csomópontokat, figyelembe véve az egyéni közlekedők dinamikus, adaptív viselkedését is.

A közutas labor eszközei, amelyek a szakdolgozat készítéséhez rendelkezésre állnak:

HW: Változtatható jelzésképű táblák (Swarco Futurit), Siemens PLC-k és jelzőlámpák, ACTROS forgalomirányító berendezések, BeagleBoard egypaneles mini számítógép, Arduino fejlesztőkörnyezet 
SW: VISSIM mikroszkopikus forgalomszimulátor (C++ alapú kiegészítők: Signal Controller API, Driver Modell API, Emission API), VISUM makroszkopikus forgalomszimulátor (HBEFA emisszió model kiegészítővel), MATLAB, SUMO szimulátor

 

Járműdinamika és irányításelmélet szakdolgozat/diplomaterv témák

(Dr GÁSPÁR PÉTER, E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Tel: 279-6171)

 1. Agymotoros gépjármű irányításának tervezése kerekenkénti elektronikus hajtásával/fékezésével
 2. Közúti járművek kooperatív irányítása a közúti közlekedésben
 3. Közúti jármű integrált irányításának tervezése
 4. Kormány és fék összehangolt irányításának tervezése a prioritások figyelembe vételével.
 5. Közúti járművek energia optimális adaptív sebesség szabályozójának tervezése
 6. Hierarchikus és elosztott irányítástervezés a járműirányításban
 7. Szürkedoboz identifikációs módszerek az irányítástervezésben
 8. Változtatható csillapítású felfüggesztés modellezése és irányítása.
 9. Additív kormányzás megoldása változtatható geometriájú mechanizmusokkal és irányítással.
 10. Tehergépjárműveknél és buszoknál alkalmazható aktív keresztstabilizátor tervezése.
 11. Hibrid üzemű járművek optimális energiaellátásának biztosítása
 12. Energia rekuperációs lehetőségek járművekben
 13. Hibadetektáló és hibatűrő rendszerek kialakítása. Hibatűrő rendszerek irányításának tervezési elvei és megoldási módszerei
 14. Szenzorfúziós és kommunikációs eszközök az oszlopban haladó járművek irányításában.
 15. Baleset megelőző rendszerek tervezése, kritikus helyzetek felismerése, ütközés elkerülése vagy hatásának csökkentése.
 16. Járműirányítás tervezése járművezetői modell alapján
 17. Felügyeleti szabályozó tervezése az integrált irányításokban

  

Légiközlekedési szakdolgozat/diplomaterv témák

(További info: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

 1. Monte Carlo szimuláció a légiforgalmi elemzésekben
 2. A bevezető légiforgalmi irányító munkáját támogató eszközök/technikák összehasonlító elemzése
 3. Térközök meghatározása a végső egyenesre
 4. Térközök meghatározása az induló légijárművek között
 5. Repülésbiztonsági érvelés a Eurocontrol Safety Assessment Methodology alapján
 • (további info: Dr. Szabó Géza, Számel Bence Domonkos):
 • Légtérkapacitás, szektorkapacitás (számítás, szimuláció, emberi tényezők szerepe);
  • Safety Management Systems (célok, eszközök, fejlesztési lehetőségek);
  • A légiközlekedés biztonsága, a biztonság modellezése és mérése;
  • Egyes légiközlekedési műszaki rendszerek (pl. VOR, primer és szekunder radar stb) műszaki megbízhatóságának és visszaesési szintjeinek modellezése.