Kutatási témáink a vasúti automatizálás területén

Központi forgalomirányítás

forgir

Teljes hálózatra kiterjedő központi forgalomirányítás koncepcionális kérdései

 • szervezeti felépítés, munkaszervezés forgalmi és műszaki szabályzatok,
 • technológia

Műszaki tartalom

 • automatikus vágányút-beállítás
 • kapcsolódás az információs rendszerekhez
 • automatikus pályamenti vonatmegfigyelés
 • biztosítóberendezési vonatkozások
 • megbízhatóság és biztonság

Konkrét javaslattétel a MÁV Zrt. hálózatára vonatkozóan

 • A központi vasúti forgalomirányítás műszaki, technológiai és gazdaságossági feltételrendszerének innovatív vizsgálata. K+F projekt. Megbízó: MÁV Zrt. (2011-2012)

Fedélzeti rendszerek

mfb

 • Mozdonyfedélzeti berendezések fejlesztése
 • Fedélzeti berendezések biztonsági vizsgálata

Referenciák:

 • A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. M47-1331 pályaszámú dízelmozdonya rádió-távirányítás illesztő egységének biztonsági minősítése. Megbízó: MÁV-TRAKCIÓ. (2010)
 • SAFEDMI. Safe Driver Machine Interface (DMI) for ERTMS automatic train control. EU 6th. FP kutatási projekt. Partnerek: BME Méréstechnika és Információs rendszerek Tanszék, Ansaldo Signal, Aalborg University, AZD Praha. (2007-2008)
 • Mozdonyfedélzeti berendezésen a szolgálati menetrend megjelenítés követelmény rendszerének kidolgozása (2008)

Biztonságkritikus rendszerek fejlesztése

biztkrit

 • Tanácsadás biztonságkritikus rendszerek fejlesztésében
 • Szakértési, elemzési és tesztelési feladatok elvégzése
 • Független biztonságértékelés

Referenciák:

 • A Prolan Zrt. által fejlesztett ProSigma elnevezésű vasúti célú biztonsági adatátviteli rendszerének független biztonságértékelése (2011)
 • Villamos váltóállítóművek teljesítményfelvételének dinamikus vizsgálata, regisztrálási és kiértékelési módszerek kifejlesztése, a váltók állítási erőszükségletének távfelügyeleti és karbantartási előrejelzés módszertanának kidolgozása (2010)
 • Gépi vizsgálóberendezés koncepcionális kialakítása biztosítóberendezési jelfogóegységek ellenőrzésére. K+F projekt, Megbízó: MÁV Zrt. (2008, 2010)
 • Hengstler gyártmányú H-466-1370 típusú biztonsági jelfogó vizsgálata. (2008)
 • Kötöttpályás közlekedési rendszerek konstruktív, EU-konform biztonsági minősítése. GVOP AKF projekt. Partnerek: BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék, Széchenyi Egyetem Automatizálási Tanszék, Prolan Zrt., Műszerautomatika Zrt., Zsolnai Egyetem Biztonsági és Információs Rendszerek Tanszék. (2005-2006)

Veszély és kockázatelemzés

veszelykock

 • Veszély- és kockázatelemzés a vasúti közlekedésben
 • Biztonsági célok kockázati alapú meghatározása

Referenciák:

 • Távvezérlő rendszer veszély- és kockázatelemzése, biztonsági integritási szintjének meghatározása (2005)
 • Alcatel-Prolan AKF (Alcatel Kezelőfelület) vezérlőrendszer kockázatelemzése. Megbízó: Prolan Rt. (2005)

Vasúti irányítórendszerek, komponensek

komponensek

 • Vasúti irányítórendszerek rendszertechnikája
 • Vasúti irányítórendszerekkel es komponensekkel szemben támasztott követelmények meghatározása
 • Biztosítóberendezési funkciók specifikációja
 • Feltétfüzetek összeállítása
 • Műszaki és biztonsági specifikációk elemzése

Referenciák:

 • Mozdonyvezetők elektronikus vezénylési rendszerének kialakítása. (2008)
 • Pályamenti automatikus vonatmegfigyelő rendszerek (2008)

Városi vasutak

varosivasut

 • Veszély- és kockázatelemzés
 • Biztonsági funkciók
 • Biztonsági rendszerek jóváhagyási folyamatai

Referenciák:

 • MODUrban - Modular Urban Guided Rail Systems. EU VI. kutatási keretprogram projekt. Több mint 30 Európai partnerrel. (2005-2008)
 • MODSafe. Városi kötöttpályás rendszerek biztonsága. EU FP7 kutatási projekt. 7. munkacsomag (Acceptance, Approval and Certification) vezetése. (2008-2012)

Villamos vontatás energetikája

energetika

 • Felsővezetéki hálózat elemzése
 • Jármű szintű optimalizálás
  • beavatkozási lehetőségek, vezetési jellemzők vizsgálata
  • vezetéstámogató algoritmusok
  • optimalizálás sebességkorlátozásokra, illetve lejtőkre
  • modell validáció szimulációval, valós adatok alapján
  • implementációs lehetőségek mozdonyfedélzeti rendszeren
 • Forgalmi szempontok vizsgálata
  • vasúti szimulátor programmal
  • energiafogyasztás és menetidő kapcsolata
  • valós járművekkel és hálózatrészen szimulált eredmények

Kiemelt partnerünk: MÁV, Prolan A fenti témákat kutatjuk, oktatjuk és ipari megbízásokban műveljük. Várjuk hallgatók jelentkezését a témakidolgozásokban való részvételben.