Korszerű autóipari termékek és fejlesztési módszerek (BMEKOKA8602)

Tartalom

Korszerű autóipari termékek és fejlesztési módszerek


A tantárgy célja

A tárgy célja a korszerű autóipari termékek, valamint e termékek modern fejlesztési eszközei és metodikái bemutatása. A hallgatók megismerkedhetnek a fontosabb vezetést segítő és nagy megbízhatóságú autóipari rendszerekkel, elektronikus és elektromechanikus kiegészítő berendezésekkel, információs és egyéb elektronikus eszközökkel. Megismerhetik a termékfejlesztés korszerű eljárásait, az autóipari biztonságkritikus rendszerek fejlesztésének módszereit, a kapcsolódó szerepköröket és elvárásokat.

A tantárgy leírása

 • Korszerű autóipari termékek és fejlesztési módszerek bemutatása.
 • Vezetést segítő és nagy megbízhatóságú autóipari rendszerek:
  • aktív és passzív biztonsági rendszerek,
  • videó alapú vezetés segítő rendszerek,
  • radar alapú vezetés segítő rendszerek,
  • ultrahang alapú parkolási manőver és vezetés segítő rendszerek.
 • Elektronikus és elektromechanikus kiegészítő eszközök az autóiparban:
  • különböző villamos motorok felhasználása több autóipari területen,
  • energia menedzsment és átalakító berendezések.
 • Információs és egyéb elektronikus eszközök: műszer egységek, és a vezetőt informáló vizuális eszközök.
 • Termékfejlesztési módszerek az autóiparban: általános termékfejlesztés „PE” az autóiparban, minőségbiztosítás és ehhez kapcsolódó módszerek és eszközök, autóipari biztonságkritikus rendszerek fejlesztésének módszerei és ajánlások.
 • Hogyan töltsünk be fontos szerepköröket az autóipari fejlesztésben: a fejlesztőmérnökkel kapcsolatos általános elvárások, a projektvezetővel kapcsolatos általános elvárások.

Aktualitások

 • A pótzárthelyi időpontja és helye: 2018. december 12. szerda 14:10-16:00 St.121 terem.
  • A pótzárthelyi megkezdése és teljesítése csakis emailben történő jelentkezés után, a teremben a pótzárhelyi idejében személyesen megjelenve lehetséges!
 • A 2. zárthelyi dolgozat a 14. oktatási héten, 2018. december 6-án 17:10-17:55 között volt.
 • A tárgy november 22-i előadása az E1A előadóban (E épület I. emelet) volt.
 • Az 1. zárthelyi dolgozat a 7. oktatási héten, 2018. október 18-án 17:15-17:55 között volt.

Előadások

Az előadások nyelve magyar, de az előadások során bemutatott előadásfóliák nyelve (ennek megfelelően az előadások címe is) tipikusan angol. Az előadások tervezett ütemezését az alábbi táblázat mutatja be:

Hét Dátum Előadás címe Előadó
1. 2018.09.06. Introduction and information about the expectations on this subject Nagy Dániel
2. 2018.09.13. Active and passive safety systems Nyilas Krisztián
3. 2018.09.20. Egyetemi sportnap  
4. 2018.09.27. Quality assurance and related methods and tools Gulyás Ernő
5. 2018.10.04. Video-based driver assistance systems  
6. 2018.10.11. Radar-based driver assistance systems  
  2018.10.13. elmarad (szombat, áthelyezett munkanap csütörtöki munkarend szerint)  
7. 2018.10.18. MEMS (MicroElectroMechanical Systems) in vehicles  
8. 2018.10.25. Usage of different electric motors in various automotive fields  
9. 2018.11.01. Mindenszentek ünnepe  
10. 2018.11.08. EMC focused circuit design for car multimedia applications  
11. 2018.11.15. Ultrasound-based driver and parking manoeuvre assistance systems  
12. 2018.11.22. E1A terem! General product development "PE" in automotive industry  
13. 2018.11.19. Methods and recommendations for the development of safety-critical automotive systems  
14. 2018.12.06. Energy management  

Oktatási portál

A tárgy oktatási anyagai, számonkérései és hirdetményei az oktatási portálon a tárgy kurzus oldalán érhetők el regisztráció és bejelentkezés után. Regisztráció a szemeszter elején lehetséges a regisztrációra felhívó emailben megküldött információk alapján. A regisztrációra felhívó emailt a NEPTUN rendszerben megadott kapcsolati email címre küldjük ki, ezért kérjük győződjenek meg arról, hogy ott élő és rendszeresen ellenőrzött email címet adtak meg!

A számonkérések teljesítése csak az elektronikus kurzus oldal segítségével lehetséges, ezért a portál használata feltétele a tárgy sikeres teljesítésének.

Követelményrendszer

A félév során a hallgatók két zárthelyi dolgozatot írnak, ezek egy alkalommal, a pótlási héten javíthatók, illetve pótolhatók (ezen alkalommal akár mindkét zárthelyi pótlására lehetőség van). A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének feltétele: a két zárthelyi dolgozat legalább elégséges eredménye, azaz mindkét zárthelyin a zárthelyi max. pontszám legalább 50%-át el kell érni. A félévközi jegy a zárthelyik összesített pontszáma alapján kerül kiszámításra az alábbi táblázat szerint:

Összpontszám Félévközi jegy
< 50%: elégtelen (1)
≥ 50%: elégséges (2)
≥ 62,5%: közepes (3)
≥ 75%: jó (4)
≥ 87,5%: jeles (5)

A konkrét ponthatárokat a 2018-19/1. félévben zárthelyik pontértéke (1. ZH: 5 témakör × 6 feladat = 30 pont, 2. ZH: 6 témakör × 6 feladat = 36 pont → összpontszám: 66 pont) alapján a következőképpen határoztuk meg:

Összpontszám Félévközi jegy
< 33 pont: elégtelen (1)
≥ 33 pont: elégséges (2)
≥ 41 pont: közepes (3)
≥ 49 pont: jó (4)
≥ 57 pont: jeles (5)

Segédanyagok

 A Bosch munkatársai készítettek a felkészüléshez egy oktatási segédanyagot, amely PDF formátumban a tárgy elektronikus kurzus oldaláról a következő hivatkozással érhető el. (Felhívjuk a figyelmet, hogy a jegyzet csak a kurzusba való regisztráció és az oktatási portálra való bejelentkezés után látszik.)


Zárthelyik

A tárgyból a félév során két zárthelyi dolgozatot kell írni, amelyeket a tárgy elektronikus oktatási portáljára belépve kell kitölteni. Bár a számonkérés elektronikus rendszerben történik, a zárthelyiket adott időben, tanteremben kell teljesíteni. A zárthelyi dolgozatok megírásának ideje és helye:

 • 1. zárthelyi: 7. oktatási hét, 2018. október 18. csütörtök 17:15-17:55.
 • 2. zárthelyi: 14. oktatási hét, 2018. december 6. csütörtök 17:10-17:55.
  • A második zárthelyi tartalma az utolsó 6 szakmai előadás anyaga (a 2018.10.25-től 2018.12.06-ig tartott előadások, az aznapi, utolsó előadást is beleértve!). A zárthelyi teljesítése a fenti időpontban egy böngészővel a tárgy Moodle oktatási portáljára belépve a zárthelyi teszt kitöltésével lehetséges.

A zárthelyik bármelyikét (akár mindkettőt) lehet pótolni vagy javítani (javítás esetén az eredeti zárthelyi eredmény elvész).

 • A pótzárthelyit 2018. december 12. szerda 14:00-16:00 óra között tartjuk az St.121 teremben.

Csak egy pótlási alkalom van tehát a pótlási héten, de azon akár egymás után mindkét zárthelyit lehet pótolni.

A számonkérések eredményei

A számonkérések eredményei az oktatási portálon tekinthetők meg. Az "Ellenőrzés" linkre kattintva a pontszám és annak százalékos megfelelője mellett a kérdésekre adott válaszok részletesen láthatók. 50% felett sikeres a zárthelyi.


Félévközi eredmények

A félévközi jegyek a NEPTUN rendszerben kerülnek rögzítésre és kihirdetésre.