Korszerű autóipari termékek és fejlesztési módszerek (BMEKOKA8602)

Tartalom

Korszerű autóipari termékek és fejlesztési módszerek


A tantárgy célja

A tárgy célja a korszerű autóipari termékek, valamint e termékek modern fejlesztési eszközei és metodikái bemutatása. A hallgatók megismerkedhetnek a fontosabb vezetést segítő és nagy megbízhatóságú autóipari rendszerekkel, elektronikus és elektromechanikus kiegészítő berendezésekkel, információs és egyéb elektronikus eszközökkel. Megismerhetik a termékfejlesztés korszerű eljárásait, az autóipari biztonságkritikus rendszerek fejlesztésének módszereit, a kapcsolódó szerepköröket és elvárásokat.

A tantárgy leírása

 • Korszerű autóipari termékek és fejlesztési módszerek bemutatása.
 • Vezetést segítő és nagy megbízhatóságú autóipari rendszerek:
  • aktív és passzív biztonsági rendszerek,
  • videó alapú vezetés segítő rendszerek,
  • radar alapú vezetés segítő rendszerek,
  • ultrahang alapú parkolási manőver és vezetés segítő rendszerek.
 • Elektronikus és elektromechanikus kiegészítő eszközök az autóiparban:
  • különböző villamos motorok felhasználása több autóipari területen,
  • energia menedzsment és átalakító berendezések.
 • Információs és egyéb elektronikus eszközök: műszer egységek, és a vezetőt informáló vizuális eszközök.
 • Termékfejlesztési módszerek az autóiparban: általános termékfejlesztés „PE” az autóiparban, minőségbiztosítás és ehhez kapcsolódó módszerek és eszközök, autóipari biztonságkritikus rendszerek fejlesztésének módszerei és ajánlások.
 • Hogyan töltsünk be fontos szerepköröket az autóipari fejlesztésben: a fejlesztőmérnökkel kapcsolatos általános elvárások, a projektvezetővel kapcsolatos általános elvárások.

Aktualitások

 • A tárgy pótlási alkalma (amely során mind a két zárthelyit lehet pótolni) a pótlási héten, 2019. május 22. szerdán 14-16 között lesz az St.121. teremben.
 • A tárgy számonkéréseire való felkészüléshez egy frissített jegyzet került ki a tárgy oktatási portáljára. Ez a jegyzet már tartalmazza az ebben a szemeszterben oktatott új témaköröket is.

Előadások

Az előadások nyelve magyar, de az előadások során bemutatott előadásfóliák nyelve (ennek megfelelően az előadások címe is) tipikusan angol. Az előadások tervezett ütemezését az alábbi táblázat mutatja be:

Hét Dátum Előadás címe Előadó
1. 2019.02.07. Introduction and information about the expectations on this subject  
2. 2019.02.14. Methods and recommendations for the development of safety-critical automotive systems  
3. 2019.02.21. Video-based driver assistance systems  
4. 2019.02.28. Radar-based driver assistance systems  
5. 2019.03.07. Ultrasound-based driver and parking manoeuvre assistance systems  
6. 2019.03.14. Energy management  
  2019.03.21. Tavaszi szünet  
7. 2019.03.28. MEMS (MicroElectroMechanical Systems) in vehicles
1. zárthelyi
 
8. 2019.04.04. Usage of different electric motors in various automotive fields  
9. 2019.04.11. Autonomous car  
10. 2019.04.18. EMC focused circuit design for car multimedia applications  
11. 2019.04.25. (Elmaradt)  
12. 2019.05.02. Electric Power Steering  
13. 2019.05.09. Project management  
14. 2019.05.16. Electric car
2. zárthelyi
 

Oktatási portál

A tárgy oktatási anyagai, számonkérései és hirdetményei az oktatási portálon a tárgy kurzus oldalán érhetők el regisztráció és bejelentkezés után. Regisztráció a szemeszter elején lehetséges a regisztrációra felhívó emailben megküldött információk alapján. A regisztrációra felhívó emailt a NEPTUN rendszerben megadott kapcsolati email címre küldjük ki, ezért kérjük győződjenek meg arról, hogy ott élő és rendszeresen ellenőrzött email címet adtak meg!

A számonkérések teljesítése csak az elektronikus kurzus oldal segítségével lehetséges, ezért a portál használata feltétele a tárgy sikeres teljesítésének.

Követelményrendszer

A félév során a hallgatók két zárthelyi dolgozatot írnak, ezek egy alkalommal, a pótlási héten javíthatók, illetve pótolhatók (ezen alkalommal akár mindkét zárthelyi pótlására lehetőség van). A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének feltétele: a két zárthelyi dolgozat legalább elégséges eredménye, azaz mindkét zárthelyin a zárthelyi max. pontszám legalább 50%-át el kell érni. A félévközi jegy a zárthelyik összesített pontszáma alapján kerül kiszámításra az alábbi táblázat szerint:

Összpontszám Félévközi jegy
< 50%: elégtelen (1)
≥ 50%: elégséges (2)
≥ 62,5%: közepes (3)
≥ 75%: jó (4)
≥ 87,5%: jeles (5)

A konkrét ponthatárokat a 2018-19/2. félévben zárthelyik pontértéke (1. ZH: 6 témakör × 6 feladat = 36 pont, 2. ZH: 6 témakör × 6 feladat = 36 pont → összpontszám: 72 pont) alapján a következőképpen határozzuk meg:

Összpontszám Félévközi jegy
< 36 pont: elégtelen (1)
≥ 36 pont: elégséges (2)
≥ 45 pont: közepes (3)
≥ 54 pont: jó (4)
≥ 63 pont: jeles (5)

Segédanyagok

 A Bosch munkatársai készítettek a felkészüléshez egy oktatási segédanyagot, amely PDF formátumban a tárgy elektronikus kurzus oldaláról a következő hivatkozással érhető el. (Felhívjuk a figyelmet, hogy a jegyzet csak a kurzusba való regisztráció és az oktatási portálra való bejelentkezés után látszik.)


Zárthelyik

A tárgyból a félév során két zárthelyi dolgozatot kell írni, amelyeket a tárgy elektronikus oktatási portáljára belépve kell kitölteni. Bár a számonkérés elektronikus rendszerben történik, a zárthelyiket adott időben, tanteremben kell teljesíteni. A zárthelyi dolgozatok megírásának ideje és helye:

 • 1. zárthelyi: 7. oktatási hét, 2019. március 28. csütörtök 17:10-17:50.
  • Az első zárthelyi tartalma az első 6 szakmai előadás anyaga (a 2019.02.14-től 2019.03.28-ig tartott előadások, az aznapi, utolsó előadást is beleértve!).A zárthelyi teljesítése a fenti időpontban egy böngészővel a tárgy Moodle oktatási portáljára belépve a zárthelyi teszt kitöltésével lehetséges.
 • 2. zárthelyi: 14. oktatási hét, 2019. május 16. csütörtök 19:00-19:40.
  • A második zárthelyi tartalma az utolsó 6 szakmai előadás anyaga (a 2019.04.04-től 2019.05.16-ig tartott előadások, az aznapi, utolsó előadást is beleértve!). A zárthelyi teljesítése a fenti időpontban egy böngészővel a tárgy Moodle oktatási portáljára belépve a zárthelyi teszt kitöltésével lehetséges.

A zárthelyik bármelyikét (akár mindkettőt) lehet pótolni vagy javítani (javítás esetén az eredeti zárthelyi eredmény elvész).

 • A pótzárthelyit a pótlási héten, 2019. május 22. szerda 14:00-16:00 óra között tartjuk az St.121 teremben.

Csak egy pótlási alkalom van tehát a pótlási héten, de azon akár egymás után mindkét zárthelyit lehet pótolni.

A számonkérések eredményei

A számonkérések eredményei az oktatási portálon tekinthetők meg. Az "Ellenőrzés" linkre kattintva a pontszám és annak százalékos megfelelője mellett a kérdésekre adott válaszok részletesen láthatók. 50% felett sikeres a zárthelyi.


Félévközi eredmények

A félévközi jegyek a NEPTUN rendszerben kerülnek rögzítésre és kihirdetésre. Az értékelés előzetesen felkerül az oktatási portálon a Pontozói táblázatba is. Ezt a portálon a baloldali oszlopban a "Pontok" tételre kattintva nézhetik meg (Felhasználói jelentés).