Korszerű autóipari termékek és fejlesztési módszerek (BMEKOKA8602)

Tartalom

Korszerű autóipari termékek és fejlesztési módszerek


A tantárgy célja

A tárgy célja a korszerű autóipari termékek, valamint e termékek modern fejlesztési eszközei és metodikái bemutatása. A hallgatók megismerkedhetnek a fontosabb vezetést segítő és nagy megbízhatóságú autóipari rendszerekkel, elektronikus és elektromechanikus kiegészítő berendezésekkel, információs és egyéb elektronikus eszközökkel. Megismerhetik a termékfejlesztés korszerű eljárásait, az autóipari biztonságkritikus rendszerek fejlesztésének módszereit, a kapcsolódó szerepköröket és elvárásokat.

A tantárgy leírása

 • Korszerű autóipari termékek és fejlesztési módszerek bemutatása.
 • Vezetést segítő és nagy megbízhatóságú autóipari rendszerek:
  • aktív és passzív biztonsági rendszerek,
  • videó alapú vezetés segítő rendszerek,
  • radar alapú vezetés segítő rendszerek,
  • ultrahang alapú parkolási manőver és vezetés segítő rendszerek.
 • Elektronikus és elektromechanikus kiegészítő eszközök az autóiparban:
  • különböző villamos motorok felhasználása több autóipari területen,
  • energia menedzsment és átalakító berendezések.
 • Információs és egyéb elektronikus eszközök: műszer egységek, és a vezetőt informáló vizuális eszközök.
 • Termékfejlesztési módszerek az autóiparban: általános termékfejlesztés „PE” az autóiparban, minőségbiztosítás és ehhez kapcsolódó módszerek és eszközök, autóipari biztonságkritikus rendszerek fejlesztésének módszerei és ajánlások.
 • Hogyan töltsünk be fontos szerepköröket az autóipari fejlesztésben: a fejlesztőmérnökkel kapcsolatos általános elvárások, a projektvezetővel kapcsolatos általános elvárások.

Előadások

Az előadások nyelve magyar, de az előadások során bemutatott előadásfóliák nyelve (ennek megfelelően az előadások címe is) tipikusan angol. Az előadások ütemezését az alábbi táblázat mutatja be:

 Dátum  Előadás címe  Előadó
 2017.09.07.  Introduction and information about the expectations on this subject  Nagy Dániel
     
     

Követelményrendszer

A félév során a hallgatók két zárthelyi dolgozatot írnak, ezek egy alkalommal, a pótlási héten javíthatók, illetve pótolhatók (ezen alkalommal akár mindkét zárthelyi pótlására lehetőség van). A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének feltétele: a két zárthelyi dolgozat legalább elégséges eredménye, azaz mindkét zárthelyin a zárthelyi max. pontszám legalább 50%-át el kell érni. A félévközi jegy a zárthelyik összesített pontszáma alapján kerül kiszámításra az alábbi táblázat szerint:

Összpontszám Félévközi jegy
< 50%: elégtelen (1)
≥ 50%: elégséges (2)
≥ 62,5%: közepes (3)
≥ 75%: jó (4)
≥ 87,5%: jeles (5)

A konkrét ponthatárokat a 2016-17/2. félévben zárthelyik pontértéke (1. ZH: 6 témakör × 5 feladat = 30 pont, 2. ZH: 7 témakör × 5 feladat = 35 pont → összpontszám: 65 pont) alapján a következőképpen határoztuk meg:

Összpontszám Félévközi jegy
< 32 pont: elégtelen (1)
≥ 32 pont: elégséges (2)
≥ 40 pont: közepes (3)
≥ 48 pont: jó (4)
≥ 56 pont: jeles (5)

Segédanyagok

 A Bosch munkatársai készítettek a felkészüléshez egy összefoglalót, amely PDF formátumban a következő hivatkozással elérhető weboldalról tölthető le. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az oldalon a jegyzetre mutató link csak az egyetemi hálózatba való bejelentkezés után látszik.)


Zárthelyik

A tárgyból a félév során két zárthelyi dolgozatot kell írni, ezek ideje és helye:

 • 1. zárthelyi:  8. oktatási hét, 2017. xxx XX. csütörtök XX:00-XX:00, xxx terem
 • 2. zárthelyi: 14. oktatási hét, 2017. xxx XX. csütörtök XX:00-XX:00, xxx terem

A zárthelyik bármelyikét (akár mindkettőt) lehet pótolni vagy javítani (javítás esetén az eredeti zárthelyi eredmény elvész). A pótzárthelyit (amelyen akár egymás után mindkét zárthelyit lehet pótolni) a pótlási héten, 2017. xxx XX. xxx XX:00-XX:00 óra között tartjuk az xxx teremben.

Az 1. zárthelyi eredményei

Az 1. zárthelyi eredményei a hivatkozással elérhető PDF táblázatban találhatók meg. A pontszámok témakörönként szerepelnek, utána az összpontszám és annak százalékos megfelelője szerepel. 50% felett sikeres a zárthelyi. Az átjelentkezett hallgatók eredményei a második oldalon szerepelnek.

A 2. zárthelyi eredményei

A 2. zárthelyi eredményei a hivatkozással elérhető PDF táblázatban találhatók meg. A pontszámok témakörönként szerepelnek, utána az összpontszám és annak százalékos megfelelője szerepel. 50% felett sikeres a zárthelyi. Az átjelentkezett hallgatók eredményei a második oldalon szerepelnek.

A pótzárthelyi eredményei

A pótzárthelyi eredményei a hivatkozással elérhető PDF táblázatban találhatók meg. A pótlások és a javítás sikeresek voltak.


Félévközi eredmények

A félévközi jegyek aktuális állását tükröző listája a hivatkozással elérhető PDF táblázatban található meg. A végleges lista a félévközi számonkérések (2 zárthelyi + pótzárthelyik) teljesítése után, az eredmények alapján került kiszámításra.