Korszerű autóipari termékek és fejlesztési módszerek (BMEKOKA8602)

Tartalom

Korszerű autóipari termékek és fejlesztési módszerek


A tantárgy célja

A tárgy célja a korszerű autóipari termékek, valamint e termékek modern fejlesztési eszközei és metodikái bemutatása. A hallgatók megismerkedhetnek a fontosabb vezetést segítő és nagy megbízhatóságú autóipari rendszerekkel, elektronikus és elektromechanikus kiegészítő berendezésekkel, információs és egyéb elektronikus eszközökkel. Megismerhetik a termékfejlesztés korszerű eljárásait, az autóipari biztonságkritikus rendszerek fejlesztésének módszereit, a kapcsolódó szerepköröket és elvárásokat.

A tantárgy leírása

 • Korszerű autóipari termékek és fejlesztési módszerek bemutatása.
 • Vezetést segítő és nagy megbízhatóságú autóipari rendszerek:
  • aktív és passzív biztonsági rendszerek,
  • videó alapú vezetés segítő rendszerek,
  • radar alapú vezetés segítő rendszerek,
  • ultrahang alapú parkolási manőver és vezetés segítő rendszerek.
 • Elektronikus és elektromechanikus kiegészítő eszközök az autóiparban:
  • különböző villamos motorok felhasználása több autóipari területen,
  • energia menedzsment és átalakító berendezések.
 • Információs és egyéb elektronikus eszközök: műszer egységek, és a vezetőt informáló vizuális eszközök.
 • Termékfejlesztési módszerek az autóiparban: általános termékfejlesztés „PE” az autóiparban, minőségbiztosítás és ehhez kapcsolódó módszerek és eszközök, autóipari biztonságkritikus rendszerek fejlesztésének módszerei és ajánlások.
 • Hogyan töltsünk be fontos szerepköröket az autóipari fejlesztésben: a fejlesztőmérnökkel kapcsolatos általános elvárások, a projektvezetővel kapcsolatos általános elvárások.

Előadások

Az előadások nyelve magyar, de az előadások során bemutatott előadásfóliák nyelve (ennek megfelelően az előadások címe is) tipikusan angol. Az előadások ütemezését az alábbi táblázat mutatja be:

Dátum Előadás címe Előadó
2017.09.07. Introduction and information about the expectations on this subject Nagy Dániel
2017.09.14. Energy management and conversion equipments  
2017.09.21. Video based driver assistance systems  
2017.09.28. Quality assurance and related methods and tools  
2017.10.05. Active and passive safety systems  
2017.10.12. Radar-based driver assistance systems  
2017.10.19. Usage of different electric motors in various automotive fields  
2017.10.26. General product development "PE" in automotive industry
Ultrasound-based driver and parking manoeuvre assistance systems
 
2017.11.02. Methods and recommendations for the development of safety-critical automotive systems  
2017.11.09. MEMS (MicroElectroMechanical Systems) in vehicles  
2017.11.16. TDK – Tudományos Diákköri Konferencia (előadás elmarad)  
2017.11.23. EMC focused circuit design for car multimedia applications  
2017.11.30. Automated car  
2017.12.07. General product development "PE" in automotive industry  

Követelményrendszer

A félév során a hallgatók két zárthelyi dolgozatot írnak, ezek egy alkalommal, a pótlási héten javíthatók, illetve pótolhatók (ezen alkalommal akár mindkét zárthelyi pótlására lehetőség van). A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének feltétele: a két zárthelyi dolgozat legalább elégséges eredménye, azaz mindkét zárthelyin a zárthelyi max. pontszám legalább 50%-át el kell érni. A félévközi jegy a zárthelyik összesített pontszáma alapján kerül kiszámításra az alábbi táblázat szerint:

Összpontszám Félévközi jegy
< 50%: elégtelen (1)
≥ 50%: elégséges (2)
≥ 62,5%: közepes (3)
≥ 75%: jó (4)
≥ 87,5%: jeles (5)

A konkrét ponthatárokat a 2017-18/1. félévben zárthelyik pontértéke (1. ZH: 7 témakör × 5 feladat = 35 pont, 2. ZH: 5 témakör × 6 feladat = 30 pont → összpontszám: 65 pont) alapján a következőképpen határoztuk meg:

Összpontszám Félévközi jegy
< 32 pont: elégtelen (1)
≥ 32 pont: elégséges (2)
≥ 40 pont: közepes (3)
≥ 48 pont: jó (4)
≥ 56 pont: jeles (5)

Segédanyagok

 A Bosch munkatársai készítettek a felkészüléshez egy összefoglalót, amely PDF formátumban a következő hivatkozással elérhető weboldalról tölthető le. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az oldalon a jegyzetre mutató link csak az egyetemi hálózatba való bejelentkezés után látszik.)


Zárthelyik

A tárgyból a félév során két zárthelyi dolgozatot kell írni, ezek ideje és helye:

 • 1. zárthelyi:  9. oktatási hét, 2017. november 2. csütörtök 16:00-17:00, St.fsz.Kis terem
  • Az első zárthelyi tartalma az első 7 szakmai előadás anyaga (a 2017.09.14-től 2017.10.26-ig tartott előadások).
 • 2. zárthelyi: 14. oktatási hét, 2017. decembert 7. csütörtök 16:00-17:00, St.fsz.Kis terem
  • A második zárthelyi tartalma az utolsó 5 (beleértve a ZH napján tartott előadást is!) szakmai előadás anyaga (a 2017.11.02-től 2017.12.07-ig tartott előadások)

A zárthelyik bármelyikét (akár mindkettőt) lehet pótolni vagy javítani (javítás esetén az eredeti zárthelyi eredmény elvész).

 • A pótzárthelyit 2017. december 12. kedd 15:00-16:00 óra között tartjuk az St.fsz.Kis teremben.

Csak egy pótlási alkalom van tehát a pótlási héten, de azon akár egymás után mindkét zárthelyit lehet pótolni.

Az 1. zárthelyi eredményei

Az 1. zárthelyi eredményei a hivatkozással elérhető PDF táblázatban találhatók meg. A pontszámok témakörönként szerepelnek, utána az összpontszám és annak százalékos megfelelője szerepel. 50% felett sikeres a zárthelyi. Az átjelentkezett hallgatók eredményei a második oldalon szerepelnek.

A 2. zárthelyi eredményei

A 2. zárthelyi eredményei a hivatkozással elérhető PDF táblázatban találhatók meg. A pontszámok témakörönként szerepelnek, utána az összpontszám és annak százalékos megfelelője szerepel. 50% felett sikeres a zárthelyi. Az átjelentkezett hallgatók eredményei a második oldalon szerepelnek.

A pótzárthelyi eredményei

A pótzárthelyi eredményei a hivatkozással elérhető PDF táblázatban találhatók meg.


Félévközi eredmények

A félévközi jegyek aktuális állását tükröző listája a hivatkozással elérhető PDF táblázatban található meg. A végleges lista a félévközi számonkérések (2 zárthelyi + pótzárthelyik) teljesítése után, az eredmények alapján került kiszámításra.