Korszerű autóipari termékek és fejlesztési módszerek (BMEKOKA8602)

Tartalom

Korszerű autóipari termékek és fejlesztési módszerek


A tantárgy célja

A tárgy célja a korszerű autóipari termékek, valamint e termékek modern fejlesztési eszközei és metodikái bemutatása. A hallgatók megismerkedhetnek a fontosabb vezetést segítő és nagy megbízhatóságú autóipari rendszerekkel, elektronikus és elektromechanikus kiegészítő berendezésekkel, információs és egyéb elektronikus eszközökkel. Megismerhetik a termékfejlesztés korszerű eljárásait, az autóipari biztonságkritikus rendszerek fejlesztésének módszereit, a kapcsolódó szerepköröket és elvárásokat.

A tantárgy leírása

 • Korszerű autóipari termékek és fejlesztési módszerek bemutatása.
 • Vezetést segítő és nagy megbízhatóságú autóipari rendszerek:
  • aktív és passzív biztonsági rendszerek,
  • videó alapú vezetés segítő rendszerek,
  • radar alapú vezetés segítő rendszerek,
  • ultrahang alapú parkolási manőver és vezetés segítő rendszerek.
 • Elektronikus és elektromechanikus kiegészítő eszközök az autóiparban:
  • különböző villamos motorok felhasználása több autóipari területen,
  • energia menedzsment és átalakító berendezések.
 • Információs és egyéb elektronikus eszközök: műszer egységek, és a vezetőt informáló vizuális eszközök.
 • Termékfejlesztési módszerek az autóiparban: általános termékfejlesztés „PE” az autóiparban, minőségbiztosítás és ehhez kapcsolódó módszerek és eszközök, autóipari biztonságkritikus rendszerek fejlesztésének módszerei és ajánlások.
 • Hogyan töltsünk be fontos szerepköröket az autóipari fejlesztésben: a fejlesztőmérnökkel kapcsolatos általános elvárások, a projektvezetővel kapcsolatos általános elvárások.

Előadások

Az előadások nyelve magyar, de az előadások során bemutatott előadásfóliák nyelve (ennek megfelelően az előadások címe is) tipikusan angol. Az előadások tervezett ütemezését az alábbi táblázat mutatja be:

Dátum Előadás címe Előadó
2018.02.08. Introduction and information about the expectations on this subject Nagy Dániel
2018.02.15. Active and passive safety systems Nyilas Krisztián
2018.02.22. Video based driver assistance systems Barta Áron
2018.03.01. Radar-based driver assistance systems Horváth Attila
2018.03.08. Ultrasound-based driver and parking manoeuvre assistance systems Imre Viktor
2018.03.15. Nemzeti ünnep  
2018.03.22. Automated car Weiling Zsombor
2018.03.29. EMC focused circuit design for car multimedia applications Rácz Tibor
2018.04.05. Tavaszi szünet  
2018.04.12. Methods and recommendations for the development of safety-critical automotive systems Kutas Gábor
2018.04.19. MEMS (MicroElectroMechanical Systems) in vehicles Varga István
2018.04.26. Usage of different electric motors in various automotive fields Szentirmai Zoltan
2018.05.03. Energy management Molnár Ferenc
2018.05.10. Quality assurance and related methods and tools Gulyás Ernő
2018.05.17. General product development "PE" in automotive industry Blumenschein Dániel

Oktatási portál

A tárgy oktatási anyagai, számonkérései és hirdetményei az oktatási portálon a tárgy kurzus oldalán érhetők el regisztráció és bejelentkezés után. Regisztráció a szemeszter elején lehetséges a regisztrációra felhívó emailben megküldött információk alapján. A regisztrációra felhívó emailt a NEPTUN rendszerben megadott kapcsolati email címre küldjük ki, ezért kérjük győződjenek meg arról, hogy ott élő és rendszeresen ellenőrzött email címet adtak meg!

A számonkérések teljesítése csak az elektronikus kurzus oldal segítségével lehetséges, ezért a portál használata feltétele a tárgy sikeres teljesítésének.

Követelményrendszer

A félév során a hallgatók két zárthelyi dolgozatot írnak, ezek egy alkalommal, a pótlási héten javíthatók, illetve pótolhatók (ezen alkalommal akár mindkét zárthelyi pótlására lehetőség van). A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének feltétele: a két zárthelyi dolgozat legalább elégséges eredménye, azaz mindkét zárthelyin a zárthelyi max. pontszám legalább 50%-át el kell érni. A félévközi jegy a zárthelyik összesített pontszáma alapján kerül kiszámításra az alábbi táblázat szerint:

Összpontszám Félévközi jegy
< 50%: elégtelen (1)
≥ 50%: elégséges (2)
≥ 62,5%: közepes (3)
≥ 75%: jó (4)
≥ 87,5%: jeles (5)

A konkrét ponthatárokat a 2017-18/2. félévben zárthelyik pontértéke (1. ZH: 6 témakör × 6 feladat = 36 pont, 2. ZH: 6 témakör × 6 feladat = 36 pont → összpontszám: 72 pont) alapján a következőképpen határoztuk meg:

Összpontszám Félévközi jegy
< 36 pont: elégtelen (1)
≥ 36 pont: elégséges (2)
≥ 45 pont: közepes (3)
≥ 54 pont: jó (4)
≥ 63 pont: jeles (5)

Segédanyagok

 A Bosch munkatársai készítettek a felkészüléshez egy oktatási segédanyagot, amely PDF formátumban a tárgy elektronikus kurzus oldaláról a következő hivatkozással érhető el. (Felhívjuk a figyelmet, hogy a jegyzet csak a kurzusba való regisztráció és az oktatási portálra való bejelentkezés után látszik.)


Zárthelyik

A tárgyból a félév során két zárthelyi dolgozatot kell írni, amelyeket a tárgy elektronikus oktatási portáljára belépve kell kitölteni. Bár a számonkérés elektronikus rendszerben történik, a zárthelyiket adott időben, tanteremben kell teljesíteni. A zárthelyi dolgozatok megírásának ideje és helye:

 • 1. zárthelyi:  9. oktatási hét, 2018. április 12. csütörtök 16:00-17:00, St.121 terem
  • Az első zárthelyi tartalma az első 6 szakmai előadás anyaga (a 2018.02.18-től 2018.03.29-ig tartott előadások).
 • 2. zárthelyi: 15. oktatási hét, 2018. május 17. csütörtök 16:00-17:00, St.121 terem
  • A második zárthelyi tartalma az utolsó 6 szakmai előadás anyaga (a 2018.04.12-től 2018.05.17-ig tartott előadások)

A zárthelyik bármelyikét (akár mindkettőt) lehet pótolni vagy javítani (javítás esetén az eredeti zárthelyi eredmény elvész).

 • A pótzárthelyit 2018. május 23. szerda 14:00-15:00 óra között tartjuk az St.121 teremben.

Csak egy pótlási alkalom van tehát a pótlási héten, de azon akár egymás után mindkét zárthelyit lehet pótolni.

Az 1. zárthelyi eredményei

Az 1. zárthelyi eredményei a hivatkozással elérhető PDF táblázatban találhatók meg. A pontszámok témakörönként szerepelnek, utána az összpontszám és annak százalékos megfelelője szerepel. 50% felett sikeres a zárthelyi.

A 2. zárthelyi eredményei

A 2. zárthelyi eredményei az oktatási portálon tekinthetők meg. Az "Ellenőrzés" linkre kattintva a pontszám és annak százalékos megfelelője mellett a kérdésekre adott válaszok részletesen láthatók. 50% felett sikeres a zárthelyi.

A pótzárthelyi eredményei

A pótzárthelyi eredményei az oktatási portálon tekinthetők meg.


Félévközi eredmények

A félévközi jegyek aktuális állását tükröző listája a hivatkozással elérhető PDF táblázatban található meg. A végleges lista a félévközi számonkérések (2 zárthelyi + pótzárthelyik) teljesítése után, az eredmények alapján került kiszámításra.