Járműirányítás I

 

 

 

Az előadások tematikája 

 1. Járműirányítási trendek
 2. Modellezés fizikai elvek alapján
 3. Modellezés mért jelek alapján
 4. PID tervezési elvek a járműirányításban
 5. Optimális irányítástervezés a járműirányításban
 6. Vertikális járműirányítás tervezése
 7. Longitudinális irányítástervezés.
 8. Sebesség és távolságtartó irányítás.
 9. Gumimodell
 10. Repülésdinamika
 11. Repülésirányítás bevezetés

A gyakorlatok tematikája 

 1. Matlab szabályozáselméleti toolbox
 2. Matlab/Simulink
 3. Járműirányítési feladatok
 4. ABS demonstráció
 5. Mágneses lebegtető demonstráció
 6. Simmechanics

Audittr.png

 

Ajánlott irodalom

Bokor-Gáspár: Irányítástechnika járműdinamikai alkalmazásokkal, TypoTex kiadó, 2008.

Gáspár-Szabó-Bokor: Járműdinamika és irányítás, Széchenyi University Press, 2015

 

Az évközi feladatok listája

 1. Vezető hosszirányú járműdinamikához kapcsolódó modellezése (irodalom feldolgozása)
 2. Vezető keresztirányú járműdinamikához kapcsolódó modellezése (irodalom feldolgozása)
 3. Vezető modellezése Matlab környezetben Audi TT-s mérések alapján 
 4. Pacejka gumimodell elemzése Matlab környezetben
 5. Brush gumimodell elemzése Matlab környezetben
 6. Futómű modellezése SimMechanics-ban
 7. ABS rendszer modellezése Matlab környezetben mért jelek alapján
 8. Kormányszervo modellezése Matlab környezetben az irodalom feldolgozása alapján
 9. Agymotoros jármű modellezése Matlab szimulációs környezetben az irodalom feldolgozása alapján
 10. Hidraulikus munkahenger működésének modellezése Matlab szimulációs környezetben
 11. Hibamodellezés egy elektrohidraulikus rendszerben Matlab szimulációs környezetben
 12. Vasúti kerék blokkolási esetének vizsgálata Matlab szimulációs környezetben
 13. Hibrid jármű modellezése (elektromotor és belsőégésű motor, karakterisztikák, irodalom feldolgozása)
 14. Jármű‐mobil kommunikációs lánc architektúrális és funkcionális elemzése (irodalom feldolgozása)
 15. Mobil‐felhő kommunikációs lánc architektúrális és funkcionális elemzése (irodalom feldolgozása)
 16. Jármű-jármű kommunikációs lánc architektúrális és funkcionális elemzése (irodalom feldolgozása)
 17. Jármű-infrastruktúra kommunikációs lánc architektúrális és funkcionális elemzése (irodalom feldolgozása)
 18. Városi forgalomban elérhető járműirányításhoz felhasználható információk (irodalom feldolgozása)
 19. Bicikli modell identifikálása Matlab szimulációs környezetben mért jelek alapján
 20. Adaptív sebességtartó szabályozó modellezése és szimulációs vizsgálata Matlab környezetben.
 21. Trajektória (pálya és sebesség) követése biciklimodell alapján Matlab szimulációs környezetben   
 22. Start-stop rendszerek értékelése irodalomkutatás alapján (irodalom feldolgozása).  
 23. Mozgási energia rekuperációs lehetőségeinek vizsgálata (irodalom feldolgozása).
 24. Hajtás/fékezés eljárások agymotoros járműveknél (irodalom feldolgozása és Matlab szimuláció).  
 25. Kerékdinamika modellezése agymotoros járművekre (irodalom feldolgozása és Matlab szimuláció). 

Követelmények

A félév során zárthelyi dolgozatot iratunk, ami egy alkalommal javítható, illetve pótolható. Ez utóbbi időpontja a pótlási hétre esik. Az aláírás megszerzésének feltételei: részvétel az előadások és a gyakorlatok legalább 70%-án, továbbá a zárthelyi dolgozat legalább elégséges értékelése. A félévközi jegyet kizárólag a zárthelyi eredménye határozza meg.